Eerste graad

Het secundair onderwijs volgt op het basisonderwijs en bereidt de leerling voor op verschillende soorten van hoger onderwijs en/of op de arbeidsmarkt. Het secundair onderwijs heeft graden, onderwijsvormen en studierichtingen. De eerste graad kan je onderverdelen in een A-stroom en een B-stroom.

In het eerste jaar kan je een keuze maken tussen GenZ 1.1 en GenZ 1.2. Lees meer over GenZ.

In het tweede jaar is er een keuze tussen 2A en 2B. In 2A wordt er een opdeling gemaakt tussen meer theoretische studies en meer praktische richtingen. De meeste leerlingen stappen van 1B of GenZ 1.1 over naar 2B, het beroepsvoorbereidend leerjaar. Nadien volgen ze meestal BSO. 

 

Studierichtingen