Visie

Alle leerlingen die bij ons starten krijgen alle kansen om zich maximaal te ontplooien. 

Wij wensen dat leerlingen een maximale leerwinst bereiken.

Wij baseren ons hiervoor op de 21e eeuwse vaardigheden. Het GO! technisch atheneum Halle streeft ernaar om naast het verwerven van kennis, de leerlingen ook flexibel te kunnen laten participeren in een snel veranderde samenleving.

Zo wordt er gewerkt aan: samenwerken, creativiteit, kritisch denken, probleemoplossend vermogen, communiceren, digitale geletterdheid, sociale en culturele vaardigheden en zelfregulering.

 

Wij wensen dat alle leerlingen in staat zijn zich te blijven ontwikkelen en ict-vaardig zijn. 

Elke leerling moet, na zijn opleiding bij ons op school, in staat zijn zich te gedragen in een arbeidscontext of studieomgeving. De normen en waarden om als actief burger te functioneren, zijn van cruciaal belang. Samen leren samenleven staat centraal in ons project.

Ons GOK beleid legt de focus op taalvaardigheid stimuleren, studie-en gedragsproblemen bijsturen en ontwikkelings- en leerachterstanden wegwerken.

Naast de opleiding van onze leerlingen werken wij aan de ontwikkeling van onze medewerkers. Onze aandacht gaat vooral naar ict vaardigheden en vakinhoudelijke kennis bijschaven. Up to date blijven met de recente ontwikkelingen in de technologie is een streefdoel.

Tot slot wensen wij met onze leerlingen buiten onze schoolmuren te treden. Alle initiatieven die de samenwerking met bedrijven of externe organisaties verhogen, worden gestimuleerd. De professionele opleidingsomgeving wordt op die manier verbeterd.