Opendeurdag 28 april

Van 13:00 tot 18:00 uur kan u onze school bezoeken. Onze leerkrachten staan klaar om jou wegwijs te maken in ons aanbod van studierichtingen.

Schoolnieuws

Telefoonverkeer hinder

Het telefoonverkeer in onze school loopt momenteel niet zo goed. Bij het doorschakelen kan de verbinding verbroken worden.

Wij doen ons uiterste best om dit zo snel als mogelijk op te lossen. Onze excuses voor de eventuele hinder.

 

Schoolraadverkiezingen 2017

De schoolraad overlegt met de directeur inzake welzijn en veiligheid, bepaalt mee het reilen en zeilen van de school en geeft o.a. advies over schoolinfrastuur en onderwijsaanbod. Indien u zich als externe partij (zgn. gecoöpteerde) kandidaat wenst te stellen om in de schoolraad van het GO!

KR1
Nieuwsflits3.00

Info-avond Smartschool

Deze infoavond is tweeledig.
In het algemeen voorwoord wordt uitleg gegeven over de werking van de school.
Tot slot volgt een workshop i.v.m. Smartschool.

De grondwerken van de sportzaal zijn begonnen

De grondwerken van onze sportzaal en bijhorende sportvelden en parking zijn begonnen.

Eerstdaags wordt de betonplaat gegoten. Via de website van 'scholen van morgen' kan je de vorderingen op de webcam volgen.

http://ktaprotechnica.scholenvanmorgen.be

 

 

Organisatie eerste schooldag

Op donderdag 1 september gaat het nieuwe schooljaar van start. Wij hopen dat onze leerlingen genoten hebben van de zomervakantie, en verwelkomen jullie deze eerste schooldag op onze campus.

Lees meer over de organisatie van deze eerste schooldag.

Meer praktische informatie over onze schoolorganisatie.

Charlien De Swaef

Met ongeloof en diep verdriet delen wij u het overlijden mee van onze dierbare collega Charlien De Swaef. 

Onze gedachten gaan uit naar haar familie, vrienden, collega's en leerlingen.

We zullen haar nooit vergeten.