Andere attesten en getuigschriften

Je kan bij ons op school, naast jouw middelbaar diploma, ook nog bijkomende attesten en getuigschriften behalen: