Bedrijfsbeheer (getuigschrift)

Het getuigschrift over de basiskennis van bedrijfsbeheer is een formele voorwaarde om in België met een eigen zaak te mogen beginnen.

Leerlingen van de derde graad TSO en BSO kunnen op onze school het attest bedrijfsbeheer behalen. Dit laat hen toe om na hun middelbare school te starten als zelfstandig ondernemer.

Het leerprogramma werd vastgelegd door de federale overheid in de programmawet van 21 oktober 1998 (gewijzigd door het Koninklijk besluit van 7 juni 2007); de opleidingen die leiden naar het wettelijk getuigschrift worden georganiseerd door de Vlaamse gemeenschap.

De cursus bedrijfsbeheer moet sinds het Koninklijk Besluit van 7 juni 2007 vanaf 1 september 2008 onder meer de volgende leerstofonderdelen bevatten:

 • Ondernemend kunnen denken en ondernemerscompetenties bezitten
 • een ondernemingsplan kunnen opstellen en de haalbaarheid bestuderen
 • elementaire kennis hebben om een onderneming te kunnen oprichten (rechtsvormen, huwelijksstelsels, handelshuur, verzekeringen enz.)
 • het sociaal statuut van de zelfstandige;
 • overheidssteun, subsidies en kredieten.
 • boekhoudkundige aspecten: wettelijke bepalingen inzake de boekhouding van KMO's , een eenvoudige balans en resultatenrekening kunnen opstellen, de voornaamste handels- en betalingsdocumenten, de omzet, de cashflow, het btw-mechanisme;
 • financiële aspecten : kostenbeheer en de rendabiliteit, berekenen van het break-evenpoint, raming van de ontvangsten en de investerings- en financieringsuitgaven, het financiële plan, berekening van de verkoop- en de kostprijs, kostenanalyse
 • fiscale aspecten : algemene principes van de personen- en de vennootschapsbelasting.
 • het beheer van leveranciers en klanten, commerciële onderhandelingen, de analyse van de concurrentie;
 • marketing, publiciteit en verkoopspromotie;
 • het beheer van leveringen en voorraden;
 • wetgeving: de wet op de handelspraktijken en de bescherming van de consument, milieuwetgeving
 • afsluiten van handelsovereenkomsten.