BSO

In het beroepssecundair onderwijs ligt het accent meer op de praktijk dan op de theorie. Je krijgt weinig algemene vakken. Je doet zélf, probeert zélf en krijgt zo ervaring in het beroep. Het beroepssecundair onderwijs bereidt je voor op de uitoefening van een beroep en is niet bedoeld als voorbereiding op hoger onderwijs.

Studierichtingen