De eerste schooldag

Verloop

1 september is het zover! Iedereen wordt op school verwacht en verzamelt op de speelplaats waar de klasindeling gebeurt. Om de nieuwelingen van het 1ste jaar goed te kunnen opvangen worden zij samen met het 2de jaar om 8.30u verwacht. De oudere leerlingen komen iets later:

Voor alle duidelijkheid:

  • 1ste graad: 8:30 u
  • 2de graad: 9.20 u
  • 3de graad: 10.20 u

De eerste voormiddag wordt het samen met de klastitularis voor iedereen voornamelijk een administratieve bezigheid : Klassenlijsten worden gemaakt, agenda’s en boeken uitgedeeld, lessenroosters worden doorgegeven, formulieren worden meegegeven…

Alles wordt zodanig geregeld dat je de volgende schooldag écht kan beginnen. De lessen eindigen de eerste schooldag om 12u.

Praktisch

De eerste schooldag heb je enkel je boekentas met daarin papier en schrijfgerief nodig.

In de loop van de eerste schoolweek zal je van elke leerkracht te horen krijgen welk schrift of welke map je voor het vak nodig hebt. Koop dus niet te veel op voorhand. Schoolagenda, toetsenblok, boeken, kopies, invulschriftjes en werkmateriaal worden besteld via de school. Ook de uniforme turnkledij worden geregeld via de school. In de maand november wordt dit alles afgerekend via een factuur op naam.

De leerlingen die kookles volgen krijgen 2 facturen per jaar voor de grondstoffen. Eén voor de periode van september tot december en een tweede voor de periode van januari tot juni. Alle didactische uitstappen en aankoop van veiligheidskledij worden cash betaald bij de financieel medewerker.