De grondwerken van de sportzaal zijn begonnen

De grondwerken van onze sportzaal en bijhorende sportvelden en parking zijn begonnen.

Eerstdaags wordt de betonplaat gegoten. Via de website van 'scholen van morgen' kan je de vorderingen op de webcam volgen.

http://ktaprotechnica.scholenvanmorgen.be