Dinsdag 24/11 is de school opnieuw OPEN

Het KTA Pro Technica is morgen opnieuw open.

In samenspraak met de lokale politie Halle hebben we beslist om morgen de school opnieuw te openen. We hebben vandaag de situatie van onze school geanalyseerd en een aantal structurele maatregelen kunnen nemen.  De politie van Halle zal haar toezicht op de school verhogen. De leerlingen zullen extra begeleiding krijgen als ze zich begeven van de ene campus naar de andere. Er worden ook extra personeelsleden ingeschakeld voor toezicht. Wij vragen al onze medewerkers om zeer waakzaam te zijn.  Gisteren was het onmogelijk om deze veiligheidsmaatregelen tijdig te organiseren.  Vandaag is dit wel gelukt.  Dit standpunt blijft gehandhaafd voor zover het dreigingsniveau voor Halle niet wordt verhoogd.  Wij volgen de berichtgeving op de voet en wij trachten u tijdig te verwittigen van eventuele wijzigingen.