GenZ 1.1

Start jij volgend jaar in 1B? Dan sta jij aan het begin van een leuke en leerrijke schoolloopbaan doorheen de eerste graad B-stroom en de tweede en derde graad BSO.
Vanaf het tweede jaar zal je al kiezen welke richting je uitgaat. B-stroom en BSO noemen niet voor niets het beroepsonderwijs. Op het einde van jouw schooltraject zal je de vaardigheden en kennis hebben om aan de slag te kunnen in het beroep van jouw keuze.

In het eerste jaar B krijg je verschillende theoretische en praktische vakken. Tijdens de theorielessen bouwen jouw leerkrachten steeds verder op de kennis uit de lagere school. Heb je nog moeite met bepaalde onderdelen, dan staan ze klaar om jou weer op weg te helpen.

Je krijgt in totaal 8 uur techniek. In deze lessen krijg je een voorsmaakje van de verschillende vakgebieden die het BSO te bieden heeft. Hier kan je ontdekken wat jouw talenten zijn, en wat je het liefste doet. Zo zal het vak techniek je helpen een verdere studiekeuze te maken. Je ontwikkeld er ook de nodige praktische vaardigheden om een succesvol traject te volgen te volgen binnen het BSO.

Wie kan starten in 1B?

Je kunt starten in 1B als je ofwel:

  • het 6de leerjaar van het gewoon basisonderwijs hebt beëindigd én niet geslaagd bent.
  • reeds 12 jaar bent op 31 december van dat schooljaar én het 6de leerjaar niet hebt gevolgd.
  • uit het buitengewoon onderwijs komt (regelmatige leerling uit lager of secundair, onderwijsvorm 1, 2, 3), geen getuigschrift basisonderwijs hebt maar wel het akkoord van je ouders én van de klassenraad van de secundaire school. Vooraf moeten je ouders ook een advies van het CLB hebben ontvangen.
  • een getuigschrift basisonderwijs hebt (na gewoon of buitengewoon onderwijs) én je ouders akkoord gaan. Vooraf moeten je ouders ook een advies van het CLB hebben ontvangen.

Let op!: Indien er verschillende toelatingsvoorwaarden van toepassing zijn kan steeds worden teruggevallen op de voor jou meest gunstige.
Vb: als je 12 jaar wordt voor 31/12 word je toegelaten tot 1B, ongeacht of je gewoon of buitengewoon basisonderwijs hebt gevolgd.
Kom je uit een niet-Vlaamse onderwijsinstelling (buitenlandse -, Frans- of Duitstalige school in België) of uit een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN), dan kan de toelatingsklassenraad van de school je toelaten tot dit leerjaar. Dit moet beslist worden binnen de 25 lesdagen vanaf je start in dat leerjaar.

Lessentabel: 
Algemene vakkenuren
Godsdienst of Niet-confessionele zedenleer2
Wiskunde4
Maatschappelijke vorming2
Frans2
Natuurwetenschappen2
Nederlands specifiek5
Plastische opvoeding2
Techniek6
Lichamelijke opvoeding2
Muzikale opvoeding1
Specifieke vakkenuren
Lichamelijke opvoeding2
Techniek2

Mag ik tijdens het schooljaar nog veranderen ?

Veranderen van school mag altijd.

  • Tot en met 15 november mag je overstappen naar 1A mits akkoord van je ouders én van de begeleidende klassenraad van 1B.
  • Tot en met 15 januari mag je overstappen naar het beroepsvoorbereidend leerjaar (BVL) op voorwaarde dat je reeds een volledig 1A of 1B had gevolgd. (De toelatingsklassenraad kan een afwijking op deze regel toestaan).

Voor uitzonderlijke gevallen kan de toelatingsklassenraad afwijken van deze data.

Wat kan je behalen na 1B?

Je kan één van volgende Oriënteringsattesten behalen: A of C

  • een A-attest wanneer je GESLAAGD bent;
  • een C-attest wanneer je NIET GESLAAGD bent;
  • een Getuigschrift van basisonderwijs wanneer je geslaagd bent (A-attest) en je er nog geen had;
  • een Attest van regelmatige lesbijwoning (en geen oriënteringsattest) als je school werkt volgens het systeem van 'uitstel van de delibererende klassenraad tot het einde van een graad'. Hiermee mag je starten in het 2de leerjaar.

Wat na 1B?

Als je een A-attest (en dus ook het getuigschrift van basisonderwijs ) behaalt, mag je starten in 1A. Deze overgang is slechts haalbaar als je zeer goed hebt gepresteerd voor Nederlands, Frans en wiskunde.

Na 1B volgen de meeste leerlingen het beroepsvoorbereidend leerjaar. Bij ons op school heb je de keuze uit volgende studierichtingen: