Inschrijven

Inschrijvingsdata

Halle behoort tot het lop-gebied Halle - Alsemberg.

Alle scholen passen dezelfde inschrijvingsregels toe. Meer info vindt u op : 

Inschrijven in Halle

Wanneer kan je inschrijven ? 

  • vanaf 28 april 2018: vrije inschrijvingen voor alle leerjaren behalve het eerste leerjaar
  • vanaf 14 juni : vrije inschrijvingen voor alle leerlingen van het eerste leerjaar (alle leerlingen die niet aangemeld zijn)
  • van 1 juli tot 5 juli elke dag (behalve zondag) tot 16u
  • vanaf 22 augustus elke werkdag tot 12u
  • op afspraak : 02/361.59.59

De website  www.onderwijskiezer.be kan je helpen bij het maken van een goede keuze

Inschrijvingsvoorwaarden

Voor een inschrijving is de aanwezigheid van tenminste één ouder die voor de nieuwe leerling verantwoordelijk is noodzakelijk. Indien dit niet het geval is kan er enkel informatie worden gegeven. Beide ouders dienen het schoolregelement te ondertekenen voor akkoord.

Om geen fouten te maken dient u bij de inschrijving ook het attest, getuigschrift en rapport van het voorbije schooljaar of laatst gevolgde schooljaar bij te hebben.

Om administratieve redenen vragen wij ook de identiteitskaart bij te hebben.

In bepaalde omstandigheden, bv. geen aanwezigheid van attest of onduidelijke overgangen van studierichting, kan er twijfel optreden over de inschrijving en zal een beslissend gesprek met de directie noodzakelijk zijn. In dat geval zal u gevraagd worden een nieuwe afspraak te maken met de directie om samen met haar over te gaan tot een definitieve inschrijving.