Kijkdagen GenZ - BYOD

Deze en volgende week maken enkele scholen uit heel Vlaanderen kennis met ons GenZ project. Het betreft een ambitieus project in het 1e  jaar A- en B-stroom, gebaseerd op projectmatig co-teachen in een digitale flexklas. GenZ is een eerste aanzet tot een innovatieve, vernieuwende schoolorganisatie waar wij als school keihard in geloven en willen op inzetten. De komende schooljaren wordt dit project uitgebouwd in zowel TSO als BSO, en dit voor alle leerjaren. Deze eerste kijkdag is zeer goed verlopen. De deelnemers waren geïnteresseerd en enthousiast. We zijn benieuwd naar het vervolg.