Praktische regelingen start schooljaar

Geachte ouder, beste leerling,

Na een fijne vakantie hopen wij dat uw zoon en/of dochter het nieuwe schooljaar blijgemoed zal aanvangen. Hierna volgen enkele nuttige inlichtingen, die een goede start moeten mogelijk maken.

 • Alle leerlingen betalen een voorschot. De leerlingen van:
  • het eerste leerjaar A en B (GenZ 1.1 en GenZ 1.2) betalen een voorschot van 200 euro + 200 euro afbetaling laptop + 150 euro voor de onthaal 3-daagse in Oostende.
  • het tweede leerjaar A en B betalen 300 euro;
  • de tweede en derde graad TSO (3 – 4 – 5 – 6 & 7 TSO) betalen 300 euro;
  • de tweede en derde graad BSO (3 – 4 – 5 – 6 & 7 BSO) betalen 200 euro.">

     De som omvat de kosten zoals boekenfonds, aankoop van werkschriften, kopies en verzekering.

     De betaling gebeurt bij inschrijving via overschrijving op rekening van GO! technisch atheneum Halle – Kluisstraat 1 – 1500 Halle met nummer BE36 0682 0831 2981 (BIC-code: GKCCBEBB). Vermeld als mededeling de naam en de klas van uw            kind!

     Overschrijven kan vanaf 1 juli tot uiterlijk 25 augustus 2017! Er wordt geen cash geld meer ontvangen!!!

     Op dinsdag 29 en donderdag 31 augustus 2017 worden de boeken afgehaald tussen 17 en 19 uur. De mogelijkheid bestaat dat u die avond het voorschot betaalt via Bancontact. Indien u reeds met overschrijving betaalde, gelieve uw                        betaalbewijs mee te brengen.

 • De leerlingen worden verwacht op vrijdag 01 september 2017 op de speelplaats. Zij brengen een werkschrift, schrijfgerei en een boekentas mee.
 • Om een goede opvang te verzekeren van alle leerlingen werd besloten de leerlingen niet gelijktijdig naar school te laten komen op vrijdag 01 september 2017.
  • De leerlingen van de 1ste graad (1ste en 2de lj.) worden verwacht om 8.30 uur.
  • De leerlingen van de 2de graad (3de en 4de lj.) worden verwacht om 9.20 uur.
  • De leerlingen van de 3de graad (5de, 6de en 7de lj.) worden verwacht om 10.20 uur.

Op deze manier hopen wij op een vlotte start en willen wij aan de leerlingen de nodige aandacht geven. Op vrijdag 01 september 2017 eindigen de lessen om 12 uur.

 • Vanaf maandag 04 september 2017  start de school om 8.25 uur en eindigt zoals voorzien in het lessenrooster.
 • Vanaf maandag 04 september 2017 kan men reeds belegde broodjes bekomen tegen de prijs van € 2,50 (zonder groenten) of € 3,00 (met groenten). De bonnetjes worden op maandag en donderdag – tijdens de speeltijd van 10.10 uur – verkocht aan het schoolrestaurant (bureau financieel verantwoordelijke).
 • ’s Morgens is er studie mogelijk vanaf 7.30 uur. Na het beëindigen van de lessen is er avondstudie mogelijk tot 17 uur (behalve op woensdag).
 • Een aantal schoolbenodigdheden worden door de school onder de best mogelijke voorwaarden aangekocht. Meer informatie de eerste schooldag. Betaal NOOIT zonder ontvangst van factuur of mededeling in de schoolageWe eisen van onze
 • leerlingen een stevige boekentas, die de dure boeken en schriften goed beschermt. Dus GEEN linnen zak of plastieken tas.

U kunt voor verdere inlichtingen steeds op school terecht tot 31 augustus e.k. tussen 9 en 16 uur. Op de schooldagen tijdens de lesuren van 8 tot 17 uur (ook telefonisch op het nummer (02)361 59 59).

Geachte ouders, wij danken u voor uw vertrouwen en hopen op een goede samenwerking.

Beste leerling(e), we wensen je nog enkele blije vakantiedagen en heten je nu reeds van harte welkom op vrijdag 01 september a.s.!