Schoolraadverkiezingen 2017

KR1

De schoolraad overlegt met de directeur inzake welzijn en veiligheid, bepaalt mee het reilen en zeilen van de school en geeft o.a. advies over schoolinfrastuur en onderwijsaanbod. Indien u zich als externe partij (zgn. gecoöpteerde) kandidaat wenst te stellen om in de schoolraad van het GO! TA Halle te zetelen voor de volgende mandaatperiode, van 1 april 2017 tot eind maart 2021, vult u het document (formulier KR 1) in bijlage in en bezorgt dit uiterlijk 31 oktober 2016 aangetekend of tegen ontvangstbewijs aan mevr. Vankeerberghen, voorzitter van het kiesbureau.