Tweede graad

Visie - Planning

LEF is de nieuwe naam voor onze tweede graad.

LEF staat voor Leer en Evolueer Flexibel

De leerlingen uit GENZ hebben een stevige basis in ICT vaardigheden en projectmatig werken.

Vanaf de tweede graad maken de leerlingen een duidelijke studiekeuze. Het aandeel 'algemene vakken' vermindert 

en het aandeel 'specifieke vakken' vergroot.  Het projectmatig werken blijft behouden. 

 

BSO :

Voor het algemeen flexibel deel werd gekozen voor een pakket van 6 uur  : 4u PAV + 2u specifiek vak 

De vreemde taalvakken worden zoveel als mogelijk geïntegreerd in de specifieke vakken. De taalleerkracht zal op de werkvloer de leerling begeleiden in een vreemde taal. 

Alle specifieke vakken worden projectmatig aangeboden.

We trachten daar waar we kunnen in co-teaching of team-teaching te werken.

Volgende pakketen worden vanaf 1 september 2019 aangeboden : 

 

Basismechanica Hout Kantoor Haarzorg Verzorging

basismechanica 10u

hout 20u

 

flex kantoor 4u : toeg economie, kantoortechnieken,Nederlands,

Frans en Engels

haarzorg 20u

voeding verzorging 17u 

cluster auto 8u

flex 6u : spec vakken , PAV flex 6u : spec vakken , PAV flex 6u : spec vakken , PAV kunst 3u : PO en MO
flex 6u : spec vakken , PAV   zelfstandige leertrajecten   flex 6u : spec vakken , PAV

 

 

TSO :

Voor het algemeen flexibel deel werd gekozen voor een pakket van 4 uur  : Engels, Frans, Nederlands, Aardrijkskunde en Geschiedenis

Praktisch betekent dit dat er binnen deze 4 uren een project zal aangeboden worden waar de leerplandoelen van deze 5 vakken aan bod komen. Er wordt door de leerkrachten samen beslist welke doelen in welk project aan bod zal komen. Deze leerlingen werken individueel en worden begeleid door 2 tot 3 coaches per 4 uur. Deze planning wordt in team opgemaakt. 

De overige algemene vakken worden digitaal aangeboden met instructie.

Het specifieke deel wordt projectmatig en digitaal aangeboden. Het leerkrachtenteam bepaalt wanneer er instructie wordt gegeven en wanneer leerlingen individueel aan de slag gaan. We streven naar een Max aantal 

We trachten daar waar we kunnen in co-teaching of team-teaching te werken.

Volgende pakketen worden vanaf 1 september 2019 aangeboden : 

Elektromechanica Sociaal-technische wetenschappen Bouwtechnieken Techniek wetenschappen

elektromechanica 13u: wiskunde, elektriciteit, mechanica, elektronica

wetenschappen 6u : biologie, fysica en chemie

 

bouw 13u

project wetenschappen 16u : biologie, chemie, fysica en wiskunde

(te verdelen in kleinere projecten)

wetenschappen 2u :

fysica en chemie

sociale wetenschappen  7u : HHK, OPV elektromechanica 2u : elektriciteit en mechanica  
  kunst 2u : PO en MO

 

 

Mogelijkheden toekomst :

  • uitbreiden van de flexibele paketten
  • 1 groot project : alle vakken -  gedurende 1  of meerdere weken

 

 

 

 

 
 

Studierichtingen