Tweede graad

Het secundair onderwijs bereidt de leerling voor op verschillende soorten van hoger onderwijs en/of op de arbeidsmarkt. Op onze school onderscheiden we in de tweede graad  twee onderwijsvormen. Het technisch secundair onderwijs en het beroepsonderwijs. Binnen die onderwijsvormen is er een uitgebreid aanbod van studierichtingen. Het beroepsonderwijs is vooral een praktische onderwijsvorm, waarin stages en praktijk tot meer dan de helft van het lessenrooster kunnen omvatten. Theoretische vakken dienen hier ter ondersteuning van de praktijk. 

Studierichtingen