Wijziging Smartschool platform

Vanaf 16 augustus zal het adres van ons Smartschool-platform wijzigen.

Het nieuwe adres is go-tahalle.smartschool.be

Wie de app gebruikt op tablet of Smartphone zal ook daar het adres moeten aanpassen.

De login-gegevens blijven behouden.