In het specialisatiejaar "Thuis- en bejaardenzorg" worden de leerlingen voorbereid op het werken in de thuissector, kraamzorg en de bejaardenzorg.
In dit specialisatiejaar wordt vooral gestreefd naar een degelijke, bijkomende aanvulling van de professionele opleiding.
Naast werken in teamverband is zelfstandig optreden specifiek voor dit leerjaar.
In het zevende jaar volgen de leerlingen de lessen bedrijfsbeheer, wat hen de mogelijkheid biedt om zich alszelfstandig ondernemer te vestigen.
Leerlingen die het zevende jaar met vrucht beëindigen behalen een diploma secundair onderwijs.
Met dit diploma kan je deelnemen aan examens voor een betrekking in openbare dienst of kan je - mocht je nog zin hebben - naar het hoger onderwijs.

Beroepenfiche:
Je helpt bij de dagelijkse verzorging van de klanten die tijdelijk of permanent hulp nodig hebben bij alle activiteiten van het dagelijks leven.

U kan eveneens een filmpje raadplegen met bijkomende uitleg over dit beroep.

Om meer beroepen uit de non-profitsector te ontdekken, gelieve de site van de VDAB te raadplegen.

Vakken uren
AV Godsdienst of Niet-confessionele zedenleer 2
AV Frans 2
AV Project algemene vakken 6
AV Lichamelijke opvoeding 2
PV Praktijk huishoudkunde 1
PV Praktijk opvoedkunde 1
PV Praktijk Verzorging 1
PV/TV Stage huishoudkunde 4
PV/TV Stage Verzorging 8
TV Huishoudkunde 1
TV Opvoedkunde 2
TV Verzorging 2
TV ICT&Media 2