Teams & Office 365

Office 365 is het communicatieportaal van de school. Elke leerling heeft toegang aan de hand van zijn of haar e-mail adres. Vanaf schooljaar 2019-2020 is alle digitale communicatie beschikbaar via office 365. Je kan hier nieuwsbrieven, kalender en algemene schoolinformatie terugvinden.

Alle leerstof wordt digitaal aangeboden via Microsoft Teams en One Note, eventueel aangevuld met digitale oefeningen, filmpjes, 3D modellen of andere lesmaterialen.

Smartschool

Leerlingen van het 2e tot het 7e jaar maken gebruik van het online leerplatform Smartschool. Zowel ouders als leerlingen krijgen een toegangscode. Hier vind je jouw digitale schoolagenda en je behaalde resultaten.