Inhoud

De leerlingen krijgen een pakket basisvorming voor de doorstroomfinaliteit met inhouden uit de zestien sleutelcompetenties.

Specifiek in deze studierichting krijgen de leerlingen een stevig pakket gevorderde fysica. Ze gaan dieper en breder in op fenomenen en toepassingen in verband met elektrodynamica, elektronica, mechanica, constructieleer, trillingen, golven, thermodynamica en fluïdomechanica.

In chemie bestuderen de leerlingen het classificeren van stoffen, de IUPAC-naamgeving, de atoomstructuur, de sterkte van zuren en basen, het schrijven van structuurformules en anorganische reacties, stoichiometrie en chemisch evenwicht.

Daarbovenop krijgen ze een sterke inhoudelijke verbreding en abstractere verdieping in alle domeinen van de wiskunde. Als bijkomende inhouden komen complexe getallen, matrices en determinanten, elementaire groepentheorie, predicaatlogica en combinatoriek aan bod. Voor algebra en analyse, goniometrie, meetkunde en statistiek is een verdieping voorzien.

Ook informaticawetenschappen zitten in het pakket. De leerlingen verdiepen zich in algoritmische technieken, algoritmen en datastructuren en passen die zelf toe bij het programmeren. Ze leren ook gebruik te maken van computationele modellen en numerieke oplossingsmethodes om problemen uit diverse wetenschapsdomeinen op te lossen.

Het toepassen van richting-specifieke labovaardigheden met richting-specifieke labomaterialen tijdens het uitvoeren van experimenten komt ook aan bod. De leerlingen leren daarnaast ook te ‘denken en handelen’ als een ingenieur waarbij het zoeken naar een kwaliteitsvolle oplossing voor een probleem met maatschappelijke relevantie voorop staat.

Tot slot maken generieke onderzoekscompetenties een belangrijk deel uit van deze studierichting. Ze worden gerealiseerd met de specifieke inhouden van de studierichting.

Doorstroomprofiel

Technologische Wetenschappen en Engineering is een domeingebonden doorstroomrichting (tso). Dat houdt in dat de leerling voorbereid wordt op succesvolle doorstroom naar professionele en academische bacheloropleidingen binnen hetzelfde interessegebied.

Het hangt van meerdere factoren af of doorstroom naar een specifieke opleiding hoger onderwijs succesvol is: concrete inhoudelijke invulling van de opleiding in het secundair onderwijs, motivatie, inzet, slaagcijfers in het secundair onderwijs …

Voor de richting Technologische Wetenschappen en Engineering situeren de meest logische professionele bacheloropleidingen zich binnen de studiegebieden:

 • Handelswetenschappen en Bedrijfskunde
  • Toegepaste Informatica
 • Industriële Wetenschappen en Technologie
  • Audiovisuele Technieken
  • Autotechnologie
  • Bouw
  • Chemie
  • Digital Arts and Entertainment
  • Digital Arts and Entertainment (E)
  • Ecotechnologie
  • Elektromechanica
  • Elektronica-ICT
  • Energiemanagement
  • Energietechnologie
  • Facility Management
  • Grafische en Digitale Media
  • Houttechnologie
  • Industrieel Productontwerpen
  • Integrale Veiligheid
  • Luchtvaart
  • Modetechnologie
  • Multimedia & Communication Technology (E)
  • Multimedia en Communicatietechnologie
  • Ontwerp- en Productietechnologie
  • Textieltechnologie
  • Vastgoed
  • Zorgtechnologie
 • Nautische Wetenschappen
  • Mécanicien Navale (F)
  • Scheepswerktuigkunde
 • Onderwijs
  • Educatieve opleiding: Kleuteronderwijs
  • Educatieve opleiding: Lager onderwijs
  • Educatieve opleiding: Secundair onderwijs

Doorstroom naar de meeste andere professionele bacheloropleidingen is in principe haalbaar, maar binnen deze studierichting wordt er niet specifiek inhoudelijk op voorbereid.

Voor de richting Technologische Wetenschappen en Engineering situeren de meest logische academische bacheloropleidingen zich binnen de studiegebieden:

 • Industriële Wetenschappen en Technologie
  • Engineering Technology (E)
  • Industriële Wetenschappen
 • Productontwikkeling
  • Productontwikkeling
 • Toegepaste wetenschappen
  • Ingenieurswetenschappen
  • Ingenieurswetenschappen (KMS)
  • Ingenieurswetenschappen: Architectuur
  • Ingenieurswetenschappen: Bouwkunde
  • Ingenieurswetenschappen: Chemie en materialen
  • Ingenieurswetenschappen: Chemische technologie
  • Ingenieurswetenschappen: Chemische technologie en materiaalkunde
  • Ingenieurswetenschappen: Computerwetenschappen
  • Ingenieurswetenschappen: Elektronica en informatietechnologie
  • Ingenieurswetenschappen: Elektrotechniek
  • Ingenieurswetenschappen: Materiaalkunde
  • Ingenieurswetenschappen: Toegepaste natuurkunde
  • Ingenieurswetenschappen: Werktuigkunde
  • Ingenieurswetenschappen: Werktuigkunde-elektrotechniek
 • Wetenschappen
  • Computerwetenschappen
  • Informatica

Doorstroom naar alle andere academische bacheloropleidingen is niet uitgesloten, maar binnen deze studierichting wordt de leerling er niet specifiek inhoudelijk op voorbereid.

Vakken uren
LBV Levensbeschouwelijke vakken 1
AV Expressie 1
AV Historisch bewustzijn 2
AV Lichaam en gezondheid 2
AV Moderne talen en burgerschap 4
AV Nederlands en burgerschap 3
AV Ruimtelijk bewustzijn 1
Spec Mechanica 1
Spec Thermodynamica - Bio- Chem -Fys 3
AV+SPEC Wiskunde 7
Spec Electriciteit 2
Spec Elektronica 1
Spec Informaticawetenschappen 1
Spec STEM specifiek 2
AV Projectwerking 2