Schoolreglement

Elke leerling ingeschreven in onze school dient zich te houden aan het schoolreglement.

Leefregels

 • Je komt op tijd. Indien je te laat komt, word je niet meer toegelaten tot dat lopende lesuur. Je zal diezelfde dag ook moeten nablijven.
 • Je hebt altijd je schoolagenda bij op school. Je geeft die onmiddellijk af als er om gevraagd wordt.
 • Bij het belsignaal wacht je op de afgesproken plaats. Je gaat samen met je klasgroep en begeleider naar het lokaal.
 • Je gedraagt je rustig en beleefd tegenover personeelsleden en medeleerlingen.
 • Op school en tijdens uitstappen praat je beschaafd Nederlands.
 • Je hebt het nodige materiaal bij je. Je draagt zorg voor je eigen materiaal, dat van anderen en dat van de school.
 • Je verlaat het lokaal pas als je daarvoor de toestemming hebt. 
 • Je eet en drinkt enkel tijdens de pauzes. Afval gooi je gesorteerd in de vuilnisbak. 
 • Je rookt niet op school of op het schooldomein. 
 • Het gebruik van electronica (GSM, Ipod, …) tijdens de lestijden is verboden tenzij anders aangegeven in het klasreglement.
 • Je wettigt elke afwezigheid onmiddellijk bij terugkomst bij je opvoeder.
 • Hoofddeksels zijn niet toegestaan.
 • Je respecteert het refterreglement.
 • Je bent rustig en blijft zitten tijdens de studie-uren. Taken worden in stilte gemaakt.
 • Naar het toilet ga je voor of na de les.
 • Je bent rustig, je blijft niet rondhangen en je zorgt voor een propere buurt. 
 • De leerlingbadge is strikt persoonlijk. Misbruik hiervan zal in tucht gesanctioneerd worden.
 • Je kleedt je gepast volgens de richtlijnen van het schoolreglement.