U vult thuis het online inschrijvingsformulier in en boekt op het einde van het formulier een afspraak in met de leerlingbegeleider. Zij overlopen later (al dan niet digitaal) met u het inschrijvingsdossier om over te gaan tot de definitieve inschrijving op onze school.

Inschrijvingsvoorwaarden

Voor een inschrijving is de aanwezigheid van tenminste één ouder die voor de nieuwe leerling verantwoordelijk is noodzakelijk. Indien dit niet het geval is kan er enkel informatie worden gegeven. Beide ouders dienen het schoolreglement te ondertekenen voor akkoord.

Om geen fouten te maken dient u bij de inschrijving ook het attest, getuigschrift en rapport van het voorbije schooljaar of laatst gevolgde schooljaar bij te hebben.

Om administratieve redenen vragen wij ook de identiteitskaart bij te hebben.

In bepaalde omstandigheden, bv. geen aanwezigheid van attest of onduidelijke overgangen van studierichting, kan er twijfel optreden over de inschrijving en zal een beslissend gesprek met de directie noodzakelijk zijn. In dat geval zal u gevraagd worden een nieuwe afspraak te maken met de directie om samen met haar over te gaan tot een definitieve inschrijving.

Alle leerlingen die inschrijven in onze school dienen een laptop aan te kopen of te huren via de school. Meer informatie over het toestel, kostprijs en meer kan u vinden op deze pagina.

De website www.onderwijskiezer.be kan je helpen bij het maken van een goede keuze.