Vanaf wanneer mag ik inschrijven?

Halle behoort tot het lop-gebied Halle - Alsemberg.

Alle scholen passen dezelfde inschrijvingsregels toe. Meer info vindt u op: 

Inschrijven in Halle

Inschrijfdagen

  • van 1 juli tot 5 juli elke dag tot 16u
  • vanaf 26 augustus elke werkdag tot 16u

Inschrijvingsvoorwaarden

Voor een inschrijving is de aanwezigheid van tenminste één ouder die voor de nieuwe leerling verantwoordelijk is noodzakelijk. Indien dit niet het geval is kan er enkel informatie worden gegeven. Beide ouders dienen het schoolregelement te ondertekenen voor akkoord.

Om geen fouten te maken dient u bij de inschrijving ook het attest, getuigschrift en rapport van het voorbije schooljaar of laatst gevolgde schooljaar bij te hebben.

Om administratieve redenen vragen wij ook de identiteitskaart bij te hebben.

In bepaalde omstandigheden, bv. geen aanwezigheid van attest of onduidelijke overgangen van studierichting, kan er twijfel optreden over de inschrijving en zal een beslissend gesprek met de directie noodzakelijk zijn. In dat geval zal u gevraagd worden een nieuwe afspraak te maken met de directie om samen met haar over te gaan tot een definitieve inschrijving.

Leerlingen die inschrijven in het eerste tot en met het vijfde jaar of in het zesde jaar kantoor, dienen een laptop aan te kopen of te huren via de school. Bij inschrijving dient u de keuze te maken tussen aankoop of huur. Meer informatie over het toestel, kostprijs en meer kan u vinden op deze pagina.

De website  www.onderwijskiezer.be kan je helpen bij het maken van een goede keuze