Inhoud

De leerlingen krijgen een pakket basisvorming voor de doorstroomfinaliteit met inhouden uit de zestien sleutelcompetenties.

Specifiek in deze studierichting krijgen de leerlingen een stevig pakket gevorderde fysica. Ze gaan dieper en breder in op fenomenen en toepassingen in verband met elektrodynamica, elektronica, mechanica, constructieleer, trillingen, golven, thermodynamica en fluïdomechanica. Ter ondersteuning van die wetenschappen verbreden en verdiepen de leerlingen verschillende domeinen van de wiskunde.

Daarnaast krijgen ze ook informaticawetenschappen. Daarin verdiepen de leerlingen zich in algoritmische technieken, algoritmen en datastructuren en passen ze die zelf toe bij het programmeren. Ze leren ook gebruik te maken van computationele modellen en numerieke oplossingsmethodes om problemen op te lossen. Verder maken de leerlingen kennis met de opbouw en werking van computers en netwerken.

Het toepassen van richting-specifieke labovaardigheden met richting-specifieke labomaterialen tijdens het uitvoeren van experimenten komt ook aan bod. De leerlingen leren daarnaast ook te ‘denken en handelen’ als een ingenieur waarbij het zoeken naar een kwaliteitsvolle oplossing voor een probleem met maatschappelijke relevantie voorop staat.

Tot slot maken generieke onderzoekscompetenties een belangrijk deel uit van deze studierichting. Ze worden gerealiseerd met de specifieke inhouden van de studierichting.

Doorstroomprofiel

Mechatronica is een domeingebonden doorstroomrichting (tso). Dat houdt in dat de leerling voorbereid wordt op succesvolle doorstroom naar professionele en academische bacheloropleidingen binnen hetzelfde interessegebied.

Het hangt van meerdere factoren af of doorstroom naar een specifieke opleiding hoger onderwijs succesvol is: concrete inhoudelijke invulling van de opleiding in het secundair onderwijs, motivatie, inzet, slaagcijfers in het secundair onderwijs …

Voor de richting Mechatronica situeren de meest logische professionele bacheloropleidingen zich binnen de studiegebieden:

 • Handelswetenschappen en Bedrijfskunde
  • Toegepaste Informatica
 • Industriële Wetenschappen en Technologie
  • Autotechnologie
  • Elektromechanica
  • Elektronica-ICT
  • Industrieel Productontwerpen
  • Luchtvaart
  • Ontwerp- en Productietechnologie
 • Nautische Wetenschappen
  • Mécanicien Navale (F)
  • Scheepswerktuigkunde
 • Onderwijs
  • Educatieve opleiding: Kleuteronderwijs
  • Educatieve opleiding: Lager onderwijs
  • Educatieve opleiding: Secundair onderwijs

Doorstroom naar de meeste andere professionele bacheloropleidingen is in principe haalbaar, maar binnen deze studierichting wordt er niet specifiek inhoudelijk op voorbereid.

Voor de richting Mechatronica situeren de meest logische academische bacheloropleidingen zich binnen de studiegebieden:

 • Industriële Wetenschappen en Technologie
  • Engineering Technology (E)
  • Industriële Wetenschappen
 • Productontwikkeling
  • Productontwikkeling
 • Wetenschappen
  • Computerwetenschappen
  • Informatica

Doorstroom naar alle andere academische bacheloropleidingen is niet uitgesloten, maar binnen deze studierichting wordt de leerling er niet specifiek inhoudelijk op voorbereid.

Vakken uren
AV Expressie 1
AV Historisch bewustzijn 2
LBV Levensbeschouwelijke vakken 1
AV Lichaam en gezondheid 2
AV Moderne talen en burgerschap 4
AV Ruimtelijk bewustzijn 1
AV Nederlands en burgerschap 3
AV Natuurwetenschappen 1
AV+Spec Wiskunde 5
Spec Elektriciteit 4
Spec Elektronica 1
Spec Informaticawetenschappen 1
Spec Mechanica 3
Spec Stem specifiek 1
AV Projectwerking 2