Gemeenschappelijke eerste graad

Beste ouder, beste onderwijspartner

Gedurende dit schooljaar maakten de leerlingen van Genz 1.2 in het project 'Kunstkuur' kennis met de disciplines woord, dans en muziek. In samenwerking met de collega's van de Kunstacademie in Halle leerden zij verschillende aspecten kennen van elk van deze disciplines.

infoavond

Op 10 mei 2021 om 19u verwelkomen de drie Halse secundaire GO! scholen u graag voor een gezamenlijke digitale infoavond. Wij verduidelijken samen de werking van de 3 scholen zodat u de beste keuze kan maken voor uw kind!

Deelnemen kan via deze link.

Op dinsdag 4 mei organiseren wij binnen onze school 4 verschillende infomomenten omtrent de studiekeuze die uw kind volgend schooljaar kan maken. Gezien de huidige maatregelen kunnen wij momenteel helaas geen ouders toelaten op onze school om deze infomomenten mee te volgen. Daarom koos onze school er voor om dit digitaal te organiseren. De leerlingen zullen volgens onderstaande planning in hun klas de Teamsvergadering volgen, de directie en leerlingbegeleiding geeft uitleg over de mogelijke studiekeuze.

Heb je onze digitale infoavond gemist? Geen nood, je vindt alle informatie hier nog even op een rijtje!