CloudClass

De CloudClass app biedt leerlingen van het 1ste tot en met het 5de jaar de volgende zaken: Leerlingvolgsysteem (LVS), raadplegen van je resultaten en evaluatie, berichten naar ouders, ... 

Ga naar het CloudClass platform.

Smartschool

Voor het 6de en het 7de jaar gebruiken we het Skore puntenboek van Smartschool.
Op Smartschool is het rapport (punten dagelijks werk en examens - attitude) constateerbaar.
Het leerlingvolgsysteem en de registratie van afwezigheden verloopt voor alle jaren via de CloudClass app.

Office 365

De leerlingen maken gebruik van Microsoft Teams voor de dagelijkse lessen, opdrachten en andere klasgerelateerde zaken. Elke leerling wordt voor elk vak lid van een digitaal klasteam. In dit vakspecifieke team kan de leerling heel wat zaken terugvinden over de lessen en opdrachten. Denk aan lesmateriaal, Powerpoints, extra documenten, verbetersleutels, …

Aan elk digitaal klasteam is er ook een digitaal notitieblok verbonden. Voor elk vak is er dus een OneNote notitieblok waar de leerling de cursus te zien krijgt.

We maken ook gebruik van SharePoint. Digitale platformen waar leerkrachten, directie, administratief personeel, ICT-personeel, opvoeders en leerlingen communiceren.
De ouders krijgen een gratis login. Via deze weg kunnen ouders communiceren met alle personeelsleden. Naast deze elektronische agenda zal elke leerling nog een papieren agenda ontvangen. Deze dient als back-up en als communicatiemiddel met de ouders of voogd.

Ouders kunnen de specifieke communicatie voor de leerlingen volgen via het leerlingenportaal op Microsoft Teams. Ze kunnen deze communicatie ook volgen in de Teams app of website van de klas van het kind met hun gast account.

Indien u als ouder geen toegang hebt tot CloudClass of het leerlingportaal, dan kan u deze aanvragen via onderstaand formulier. Wij controleren bij elke aanvraag de juistheid om de gegevens van onze leerlingen te beschermen.