Inhoud

De leerlingen krijgen een pakket basisvorming voor de arbeidsmarktfinaliteit met inhouden uit de zestien sleutelcompetenties.

In deze studierichting worden de competenties van de beroepskwalificatie huishoudhulp zorg gerealiseerd. De huishoudhulp in de zorg zorgt, met oog voor de zorgnood van de klant, voor het dagelijks onderhoud en de schoonmaak van de woning om een aangename leefomgeving te behouden en/of te herstellen zodat de klant thuis kan blijven wonen. Hij verleent huishoudelijke hulp volgens de kwaliteitsnormen en handelt daarbij volgens de professionele gedragscode, waarbij er duidelijk en adequaat gecommuniceerd wordt met de klant. De huishoudhulp zorgt ondersteunt het welbevinden van de klant. Hij plant en organiseert de huishoudelijke taken op een systematische manier in samenspraak met de klant. De volgende taken worden door de huishoudhulp uitgevoerd: boodschappen doen, maaltijden bereiden, wassen en strijken van kledij en ander textiel, uitvoeren van klein verstelwerk, opdekken van bedden, schoonmaken van de woning en sorteren en verwijderen van huishoudelijk afval. Hij zorgt voor het woon- en leefklimaat met voor de veiligheid. Er wordt samengewerkt met andere actoren waarbij de nodige flexibiliteit aan de dag wordt gelegd en informatie wordt doorgegeven. Hij rapporteert aan de leidinggevende. Samen met de leidinggevende bespreekt hij zijn handelen. Hij ontvangt feedback waardoor hij zijn deskundigheid verder kan ontwikkelen.

Daarnaast worden in deze studierichting ook de competenties van de beroepskwalificatie logistiek assistent in de zorg gerealiseerd. De logistiek assistent in de zorg voert ondersteunende, logistieke en huishoudelijke taken uit conform de kwaliteitsnormen om het comfort van de zorgvrager te bevorderen. Hij onderhoudt de gemeenschappelijke delen en kamers hygiënisch; hij reinigt en ontsmet de kamers, de ruimtes en het materiaal. Hij verzorgt de leefomgeving en de persoonlijke bezittingen van de zorgvrager en verzorgt de maaltijd waarbij hij de zorgvrager ondersteunt als dat nodig is. Hij informeert de zorgvrager over en biedt ondersteuning tijdens activiteiten. Hij ondersteunt de zorgvrager bij verplaatsingen op vraag van de verantwoordelijke en helpt andere zorgverstrekkers met het tillen en positioneren van de zorgvrager. Hij volgt de productvoorraad op en geeft bestellingen door, distribueert materialen zoals medicatie, labostalen, verzorgingsmateriaal … en voert eenvoudige administratieve taken uit. Hij zorgt voor de sterilisatie van het medisch en chirurgisch materiaal.

Tot slot worden in deze studierichting ook de competenties van de beroepskwalificatie medewerker kamerdienst gerealiseerd. De medewerker kamerdienst staat in voor de schoonmaak, de orde en het onderhoud van kamers, badkamers en gemeenschappelijke ruimtes van logiesverstrekkende of toeristische organisaties (hotels, cruiseschepen … ), werkt volgens de kwaliteitseisen van de organisatie, de hygiënische en veiligheidsnormen, werkt mee aan het opdienen van het ontbijt en het onderhoud van het linnen om de gast een hygiënisch en comfortabel verblijf te bieden. De medewerker kamerdienst werkt met doorlopende dienst in ochtendshift of avondshift, in de week, tijdens het weekend en/of tijdens feestdagen in een hiërarchische structuur in diverse hotel- en overnachtingsbedrijven. Bij werkzaamheden op een boot of een trein is men vaak meerdere dagen of weken van huis. De werkzaamheden variëren volgens de bedrijfsgrootte en -formule, de mate waarin diensten worden uitbesteed, en worden bepaald door vigerende wet- en regelgeving, regels, bedrijfsafspraken en doelgroep. Flexibiliteit, discretie, alleen werken of samenwerken en beleefdheid zijn essentieel. De medewerker kamerdienst respecteert het hoge werkritme en leeft de werkschema’s na.

Doorstroomprofiel

Assistentie in Wonen, Zorg en Welzijn is een studierichting met een arbeidsmarktfinaliteit. Dat houdt in dat de leerling voorbereid wordt op succesvolle doorstroom naar een job op de arbeidsmarkt, Se-n-Se-opleidingen (secundair na secundair) en graduaatsopleidingen binnen hetzelfde interessegebied.

Het hangt van meerdere factoren af of doorstroom naar een specifieke vervolgopleiding succesvol is: concrete inhoudelijke invulling van de opleiding, motivatie, inzet, slaagcijfers …

Vakken uren
LBV Levensbeschouwelijke vakken 1
AV Lichaam en gezondheid 2
AV Maatschappij en wetenschappen 8
AV Moderne talen en burgerschap 2
Spec Assistentie in wonen, zorg en welzijn: Indirecte zorg, voeding, opvoeding/opvoedkunde/pedagogisch handelen/verzorging/stage 18
AV Expressie/Kunst 1