Oef, het zesde leerjaar beroepsonderwijs zit er op. En nu?
Wil je toch je diploma hoger secundair onderwijs behalen? Wil je toch verder studeren?
Dan moet je naar het 7de jaar BSO! Je zal er zeker niet alleen zijn, want het 7de jaar kent jaar na jaar een groeiend succes bij de 18-jarigen.

Het leerprogramma hecht veel belang aan algemene vakken. De nadruk ligt op praktisch bruikbare leerstof. In dit 7de jaar kan je ook je beroepskennis vergroten door wekelijks stage te lopen in een bedrijf.

Na dit 7de jaar ben je klaar om de stap naar de bedrijfswereld te zetten.

Beroepenfiche:
Je klasseert, telt en controleert de documenten die nodig zijn om gegevens te verzamelen voor een of meerdere diensten in het bedrijf. Je registreert alfanumerieke, numerieke of boekhoudkundige gegevens, meestal door middel van computer met programma's voor tekstverwerking, rekenblad of databank. Afhankelijk van de omvang van het bedrijf bestaat de mogelijkheid dat je ook de post sorteert en verdeelt, en de bestellingen en voorraad van de kantoorbenodigdheden beheert.

U kan eveneens een filmpje raadplegen met bijkomende uitleg over dit beroep.

Om meer beroepen uit de bediendesector te ontdekken, gelieve de site van de VDAB te raadplegen.

Vakken uren
AV Godsdienst of Niet-confessionele zedenleer 2
AV Frans 2
AV Project algemene vakken 6
AV Lichamelijke opvoeding 2