Officiële benaming
2A - Stem-wetenschappen

Studieveld STEM - wetenschappen

In deze studierichting maken leerlingen kennis met de wondere wereld van de wetenschap en techniek. De nadruk ligt op de studie van de wetenschappen (biologie, fysica en vooral chemie) en op het onderzoek in het laboratorium. Wiskunde is een erg belangrijke component. Het is vooral de bedoeling om liefde voor wetenschap en techniek door te geven.

Wat na STEM - wetenschappen?

De meeste leerlingen zullen na deze basisoptie verder studeren in het TSO. Als je wilt verder studeren in het studiegebied techniek-wetenschappen zijn er mogelijkheden in zowel TSO als BSO. Sommige studierichtingen maken wel deel uit van hetzelfde studiegebied, maar zijn theoretisch zwaarder. Informeer je goed of het door jou gevolgde programma voldoende voorbereidt op de door jou gekozen richting. Een overgang naar andere richtingen en/of onderwijsvormen is mogelijk en wordt best individueel bekeken. Uiteraard moet je bij de keuze naar de 2de graad rekening houden met het attest (en de eventuele beperkingen) dat je behaalt op het einde van het 2de leerjaar. In principe mag je, met een A-attest, starten in elke richting van elke onderwijsvorm in de 2de graad.

Vakken uren
AV Levensbeschouwelijk vak 2
Project Taal - Stem - Tijd en ruimte - Beweging - Vreemde talen - Finance - Burgerzin 20
Project Project STEM - wetenschappen 6
Project Kunst 4

Vervolgstudierichting