Alle leerlingen die bij ons starten krijgen alle kansen om zich maximaal te ontplooien.

Wij wensen dat leerlingen een maximale leerwinst bereiken.

Wij baseren ons hiervoor op de 21e eeuwse vaardigheden. Het GO! technisch atheneum Halle streeft ernaar om naast het verwerven van kennis, de leerlingen ook flexibel te kunnen laten participeren in een snel veranderde samenleving.

Zo wordt er gewerkt aan: samenwerken, creativiteit, kritisch denken, probleemoplossend vermogen, communiceren, digitale geletterdheid, sociale en culturele vaardigheden en zelfregulering.

Wij wensen dat alle leerlingen in staat zijn zich te blijven ontwikkelen en ict - vaardig zijn.

Ons personeelsbeleid is gebaseerd op leiderschap in ecosystemen. Dit wil zeggen dat wij een radarwerk vormen waarin elk personeelslid een rol heeft en samenwerkt met anderen. Dit is een duurzaam systeem waar we verder aan bouwen. 

Elke leerling moet, na zijn opleiding bij ons op school, in staat zijn zich te gedragen in een arbeidscontext of studieomgeving. De normen en waarden om als actief burger te functioneren, zijn van cruciaal belang. Samen leren samenleven staat centraal in ons project. Elk kind is welkom!

Waarom kiezen voor onze school?

Onze school heeft als moto "leef je talent"
Wij zijn ervan overtuigd dat elk kind talent heeft. Samen met u willen wij er voor zorgen dat uw kind zijn talenten ontdekt en ontwikkelt.

Onze school biedt elk kind een veilige omgeving. We schenken bijzonder veel aandacht aan zorg en welbevinden. Dankzij ons digitaal systeem kunnen wij veel beter op maat van de leerling werken wat zijn/haar welbevinden verhoogt. Wanneer een kind zich goed voelt kan hij/zij zich veel beter ontwikkelen. Onze zorg is geïntegreerd in het hele schoolsysteem. Iedereen zorgt voor iedereen.

Leerlingen die vandaag starten in onze school behoren tot de generatie Z, 'the digital natives'.  Deze digital natives zijn met de moderne technologie opgegroeid en gaan er vlotjes mee om. Natives zien technologie niet als exotisch maar als iets wat even dagelijks is als water. Als school kunnen wij niet achterblijven. Integendeel, onze taak is hierin duidelijk.
Wij dienen leerlingen voor te bereiden op deze digitale wereld, met zijn oneindig veel mogelijkheden, maar ook met zijn gevaren.  Wij zijn de weg van de digitalisering ingeslagen.

Ons team wordt continue bijgeschoold en de overstap naar een digitaal systeem zoals Smartschool en Office365 zijn hiervan een gevolg. Alle leerlingen werken verplicht met een laptop op school. (Zie studieaanbod). De volgende jaren werken we dit concept verder uit. Op het einde van de opleiding (derde graad) brengen wij uw zoon of dochter in contact met de bedrijfswereld en de volwassen maatschappij.
Naast de opleiding van onze leerlingen werken wij aan de ontwikkeling van onze medewerkers. Onze aandacht gaat vooral naar ict-vaardigheden en vakinhoudelijke kennis bijschaven. Up-to-date blijven met de recente ontwikkelingen in de technologie is een streefdoel.
Ons beleid is gebaseerd op het leiderschap in ecosystemen. Dit wil zeggen dat wij een radar vormen waarin elk een een rol heeft en samenwerkt met anderen. Personeelsleden kunnen verschillende rollen opnemen. Dit is een duurzaam systeem. Wij bouwen hieraan verder.

Ons GOK beleid legt de focus op taalvaardigheid stimuleren, studie-en gedragsproblemen bijsturen en ontwikkelings- en leerachterstanden wegwerken.

Ook buiten de schoolmuren gaan we met onze leerlingen aan de slag. We zijn ervan overtuigd dat kinderen meer (kunnen) leren dan op school alleen. Alle initiatieven die de samenwerking met bedrijven of externe organisaties verhogen, worden gestimuleerd. De professionele opleidingsomgeving wordt op die manier verbeterd.
Via onder meer duaal onderwijs en werkplekleren zullen er extra competenties en 21e eeuwse vaardigheden aangeleerd worden.  Met deze bagage kan uw kind na de derde graad naar het hoger onderwijs of een loopbaan starten. Uw dochter of zoon is klaar voor de digitale en complexe wereld van morgen.