Schoolreglement

Elke leerling ingeschreven in onze school dient zich te houden aan het schoolreglement.

Leefregels

 1. Je komt op tijd. Telaatkomers worden geregistreerd en na 3x te laat komen moet je de dag erna om 8u op school zijn. Als je dan niet komt opdagen, zonder geldige reden, volgt er een woensdagnamiddagstrafstudie.
 2. Je leeft steeds de veiligheidsvoorschriften na.
 3. Bij afstandsonderwijs houd je je aan de gemaakte afspraken.
 4. Bij het belsignaal wacht je op de afgesproken plaats. Je gaat samen met je klasgroep en begeleider naar het lokaal.
 5. Je gedraagt je rustig en beleefd tegenover personeelsleden en medeleerlingen.
 6. Op school en tijdens uitstappen praat je beschaafd Nederlands.
 7. Je hebt het nodige materiaal bij je. Je draagt zorg voor je eigen materiaal, dat van anderen en dat van de school.
 8. Je verlaat het lokaal pas als je daarvoor de toestemming hebt. 
 9. Je eet en drinkt enkel tijdens de pauzes. Afval gooi je gesorteerd in de vuilnisbak. 
 10. Je rookt niet op school of op het schooldomein. 
 11. Het gebruik van elektronica (GSM, iPod,...) tijdens de lestijden is verboden. Dit kan enkel tijdens de pauzes, middagpauze en studie (indien toegelaten door de toezichthouder). Het filmen en fotograferen van derden zonder toestemming en het misbruik van sociale media, is een inbreuk op de privacy wetgeving.
 12. Je laptop wordt tijdens de lessen enkel gebruikt voor pedagogische doeleinden en moet vervoerd worden in zijn beschermhoes en in een boekentas.
 13. Bij het definitief verlaten van onze school dient de laptop vóór vertrek ingeleverd te worden aan de Laptopbalie om de administratie af te handelen.
 14. Je verwittigt de school vóór 8u30 bij afwezigheid en wettigt elke afwezigheid onmiddellijk bij terugkomst bij je opvoeder.
 15. Hoofddeksels zijn niet toegestaan.
 16. Je respecteert het refterreglement.
 17. Je bent rustig en blijft zitten tijdens de studie-uren. Taken worden in stilte gemaakt.
 18. Naar het toilet ga je voor of na de les.
 19. Je bent rustig, je blijft niet rondhangen en je zorgt voor een propere buurt. 
 20. De leerlingenbadge is strikt persoonlijk. Misbruik hiervan zal in tucht gesanctioneerd worden. Je gebruikt je badge bij het binnenkomen en het verlaten van de school.
 21. Je kleedt je gepast volgens de richtlijnen van het schoolreglement.