Opgelet: onderstaande studierichtingen zijn volzet:

 • GENZ11 - 1B
 • GENZ12 - 1A
 • 21MENS - 2B Economie en organisatie - maatschappij en welzijn
 • 21TECH - 2B STEM-technieken
 • 22MW - 2A Maatschappij en welzijn
 • 3AEL - Arbeidsmarkt Elektriciteit
 • 3AHSVZ - Arbeidsmarkt Haar- en schoonheidsverzorging
 • 3AMC - Arbeidsmarkt Mechanica
 • 3AOL - Arbeidsmarkt Organisatie en logistiek
 • 3AZW - Arbeidsmarkt Zorg en welzijn
 • 4BBM - BSO Basismechanica
 • 4BHZ - BSO Haarzorg
 • 4BKA - BSO Kantoor
 • 4BVV - BSO Verzorging-voeding
 • 4TSTW - TSO Sociale en technische wetenschappen
 • 5BAUT - BSO Auto
 • 5BCAR - BSO Carrosserie
 • 5BHT - BSO Hout
 • 5BHZ - BSO Haarzorg
 • 5BKA - BSO Kantoor
 • 5BVZ - BSO Verzorging
 • 5DEMT - TSO Elektromechanische technieken duaal
 • 5TSTW - TSO Sociaal technische wetenschappen
 • 6BAUT - BSO Auto
 • 6BCAR - BSO Carrosserie
 • 6BKA - BSO Kantoor
 • 6BVZ - BSO Verzorging
 • 6TSTW - TSO Sociaal technische wetenschappen

Halle behoort tot het lop-gebied Halle - Alsemberg. Alle scholen passen dezelfde inschrijvingsregels toe.

Inschrijven voor het eerste leerjaar van de eerste graad secundair onderwijs schooljaar 2021-2022?

Wil je graag je kind inschrijven in onze school? Dan moet je vooraf aanmelden via het centraal aanmeldsysteem. Alle info vindt u via https://www.aanmelden.school/#

OPGELET: vrije inschrijvingen voor het eerste leerjaar van de eerste graad kunnen vanaf heden maar ook dit moet nog steeds via het centraal aanmeldsysteem! 

Bekijk zeker vooraf dit filmpje. Het bevat een glasheldere uitleg over hoe je dat precies doet.

Inschrijven

Inschrijven in een hoger leerjaar? 

Leerlingen die starten in het 2de tot en met het 7de jaar secundair onderwijs, schooljaar 2021 - 2022, schrijven zich rechtstreeks in de school in vanaf 7 juni. Zolang de huidige coronamaatregelen gelden voorzien wij inschrijvingen vanop afstand. U vult thuis het online inschrijvingsformulier in (beschikbaar vanaf 7 juni) en boekt op het einde van het formulier een afspraak in met de leerlingbegeleider. Zij overlopen later (al dan niet digitaal) met u het inschrijvingsdossier.

Inschrijvingsvoorwaarden

Voor een inschrijving is de aanwezigheid van tenminste één ouder die voor de nieuwe leerling verantwoordelijk is noodzakelijk. Indien dit niet het geval is kan er enkel informatie worden gegeven. Beide ouders dienen het schoolreglement te ondertekenen voor akkoord.

Om geen fouten te maken dient u bij de inschrijving ook het attest, getuigschrift en rapport van het voorbije schooljaar of laatst gevolgde schooljaar bij te hebben.

Om administratieve redenen vragen wij ook de identiteitskaart bij te hebben.

In bepaalde omstandigheden, bv. geen aanwezigheid van attest of onduidelijke overgangen van studierichting, kan er twijfel optreden over de inschrijving en zal een beslissend gesprek met de directie noodzakelijk zijn. In dat geval zal u gevraagd worden een nieuwe afspraak te maken met de directie om samen met haar over te gaan tot een definitieve inschrijving.

Alle leerlingen die inschrijven in onze school dienen een laptop aan te kopen of te huren via de school. Een eigen toestel wordt niet toegelaten. Bij inschrijving dient u de keuze te maken tussen aankoop of huur. Meer informatie over het toestel, kostprijs en meer kan u vinden op deze pagina.

De website  www.onderwijskiezer.be kan je helpen bij het maken van een goede keuze.