Inhoud

De leerlingen krijgen een pakket basisvorming voor de arbeidsmarktfinaliteit met inhouden uit de zestien sleutelcompetenties.

In deze studierichting worden de competenties van de beroepskwalificatie binnenschrijnwerker gerealiseerd. De binnenschrijnwerker bereidt de eigen werkzaamheden voor en verwerkt de grondstoffen, stelt (houtbewerkings)machines in en om, bewerkt en vergaart onderdelen voor binnenschrijnwerk en monteert ze af. Hij bevestigt en sluit elementen aan elkaar of aan de ruwbouw aan. Hij werkt het binnenschrijnwerk af. Hij vervaardigt en plaatst binnenschrijnwerk zoals binnendeuren, lambriseringen, om- en afkastingen, wanden en plafonds en overig binnenschrijnwerk aan de hand van een werkopdracht. Het beroep wordt uitgeoefend in de werkplaats en op bouwplaatsen, in bewoonde of in gebruik zijnde gebouwen en vergt de nodige mobiliteit en contactvaardigheid. Het wordt meestal in teamverband uitgeoefend, meestal in een onderneming waar de nodige flexibiliteit belangrijk is om zich aan te passen aan wijzigingen van planning, omgeving, grondstoffen en machines.

Daarnaast worden in deze studierichting ook de competenties van de beroepskwalificatie interieurbouwer gerealiseerd. De interieuwbouwer bereidt de eigen werkzaamheden voor en verwerkt de grondstoffen, stelt (houtbewerkings)machines in en om, bewerkt en vergaart onderdelen voor interieurelementen en monteert ze af. Hij bevestigt en sluit interieurelementen aan elkaar of aan de ruwbouw aan. Hij integreert sanitaire en elektrische toestellen en werkt interieuronderdelen af om interieur- of projectmeubilair voor keukens, badkamers, winkel- en kantoorinrichtingen ... aan de hand van een werkopdracht te vervaardigen en te plaatsen. Het beroep wordt uitgeoefend in de werkplaats en op bouwplaatsen, in bewoonde of in gebruik zijnde gebouwen en vergt de nodige mobiliteit en contactvaardigheid. Het wordt meestal in teamverband uitgeoefend, meestal in een onderneming waar de nodige flexibiliteit belangrijk is om zich aan te passen aan wijzigingen van planning, omgeving, grondstoffen en machines.

Doorstroomprofiel

Binnenschrijnwerk en Interieur is een studierichting met een arbeidsmarktfinaliteit. Dat houdt in dat de leerling voorbereid wordt op succesvolle doorstroom naar een job op de arbeidsmarkt, Se-n-Se-opleidingen (secundair na secundair) en graduaatsopleidingen binnen hetzelfde interessegebied.

Het hangt van meerdere factoren af of doorstroom naar een specifieke vervolgopleiding succesvol is: concrete inhoudelijke invulling van de opleiding, motivatie, inzet, slaagcijfers …

Voor de richting Binnenschrijnwerk en Interieur zijn de meest logische Se-n-Se-opleidingen:

  • Daktimmerman
  • Decor- en Standenbouwer
  • Meubelmaker
  • Restauratievakman Meubel
  • Trappenmaker
  • Plaatser Houten Vloerbedekking
  • Meubelstoffeerder
  • Buitenschrijnwerker Hout
Vakken uren
AV Godsdienst of Niet-confessionele zedenleer 2
AV Frans 2
AV Project algemene vakken 6
AV Lichamelijke opvoeding 2
TV/PV Project interieur inrichting hout 8
PV Stage 14
TV/PV ICT & MEDIA 2
AV Expressie/Kunst 1