Inhoud

De leerlingen krijgen een pakket basisvorming voor de dubbele finaliteit met inhouden uit de zestien sleutelcompetenties.

Specifiek in deze studierichting krijgen de leerlingen een stevig pakket toegepaste fysica. Ze gaan dieper, breder en meer wiskundig in op fenomenen en toepassingen in verband met elektriciteit, elektronica, mechanica en in beperktere mate trillingen en golven. Ook toegepaste wiskunde staat op het programma. Daarin komen goniometrie en vectoren, een uitbreiding analyse en algebra en een uitbreiding ruimtemeetkunde aan bod. Zo ontwikkelen leerlingen een grotere wiskundige gereedschapskist die aangewend kan worden in concrete wetenschappelijke en technische contexten en versterken ze hun ruimtelijk inzicht. In het pakket toegepaste informaticawetenschappen ligt de nadruk op het maken van concrete producten of het creëren van oplossingen voor problemen met behulp van domeinspecifieke software. De leerlingen leren ook om kennis, inzicht en vaardigheden uit wiskunde, wetenschappen, techniek en computationele vaardigheden te combineren en in te zetten. Er wordt gewerkt aan denken op systeemniveau, specifiëren van criteria waaraan een oplossing moet voldoen, prototypes ontwerpen, evalueren en testen, evidence based optimaliseren van criteria en verfijnen van een ontwerp. Tot slot maken generieke onderzoekscompetenties een belangrijk deel uit van deze studierichting. Ze worden gerealiseerd met de specifieke inhouden van de studierichting.

In deze studierichting worden de competenties van de beroepskwalificatie polyvalent mecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen gerealiseerd. De polyvalent mecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen voert diagnoses, herstellingen en vervangingen uit van mechanische, hydraulische en elektrische aard om de voertuigen rijklaar te maken. Hij werkt aan verbrandingsmotoren, elektromotoren in het lage spanningssysteem, versnellingsbakken, koppelingen, ophangingen, starters, remsystemen ... Verder controleert hij voertuigen in het kader van onderhoud, monteert toebehoren (autoradio, navigatiesystemen, alarmsystemen …), maakt voertuigen klaar voor technische keuring, maakt nieuwe en tweedehandse voertuigen klaar voor afgifte, schat kosten en herstellingstermijnen in, maakt hybride en elektrische voertuigen spanningsvrij en brengt ze weer onder spanning. Hij werkt in een werkplaats die weinig verandert. Hij volgt steeds de gegeven werkopdracht, voorschriften en planning. De opdrachten zijn gevarieerd. Hij wisselt op een constructieve en gebruiksvriendelijke manier info uit met collega’s en oversten. Hij gaat aandachtig om met gevaarlijke situaties en veiligheids- en milieuvoorschriften.

Doorstroomprofiel

Autotechnieken is een studierichting met een dubbele finaliteit. Dat houdt in dat de leerling voorbereid wordt op succesvolle doorstroom naar een job op de arbeidsmarkt, Se-n-Se-opleidingen (secundair na secundair), graduaatsopleidingen of professionele bacheloropleidingen binnen hetzelfde interessegebied.

Het hangt van meerdere factoren af of doorstroom naar een specifieke vervolgopleiding succesvol is: concrete inhoudelijke invulling van de opleiding, motivatie, inzet, slaagcijfers …

Voor de richting Autotechnieken zijn de meest logische Se-n-Se-opleidingen:

 • Polyvalent Mecanicien Zware Bedrijfsvoertuigen

De meest logische professionele bacheloropleidingen situeren zich in de studiegebieden:

 • Industriële Wetenschappen en Technologie
  • Autotechnologie
  • Ecotechnologie
  • Elektromechanica
  • Elektronica-ICT
  • Energiemanagement
  • Energietechnologie
  • Luchtvaart
 • Nautische Wetenschappen
  • Mécanicien Navale (F)
  • Scheepswerktuigkunde
 • Onderwijs
  • Educatieve opleiding: Kleuteronderwijs
  • Educatieve opleiding: Lager onderwijs
  • Educatieve opleiding: Secundair onderwijs

Doorstroom naar alle andere professionele bacheloropleidingen is niet uitgesloten, maar binnen deze studierichting wordt de leerling er niet specifiek inhoudelijk op voorbereid.

Doorstroom naar academische bacheloropleidingen is niet uitgesloten, maar binnen deze studierichting wordt er niet voldoende voorbereid op academisch hoger onderwijs.

Vakken uren
LBV Levensbeschouwelijke vakken 1
AV Expressie 1
AV Historisch bewustzijn 1
AV Lichaam en gezondheid 2
AV Moderne talen en burgerschap 4
AV Nederlands en burgerschap 3
AV Natuurwetenschappen 1
Spec Project Autotechnieken 9
AV Ruimtelijk bewustzijn 1
AV STEM 3
AV Wiskunde 2
AV Wiskunde specifiek 1
TV Mechanica 1
TV Elektriciteit 1
AV Projectwerking 2