Laptop in de klas

Sinds schooljaar 2017-2018 werken we met het project "laptop in de klas".

2020-2021 Laptop Infobrochure    Binnenkort verschijnt hier de nieuwe brochure schooljaar 2021-2022

Huur of koop laptop

Elke leerling van het 1e tot en met het 7e jaar dient volgend schooljaar de lessen te volgen met een eigen laptop. De school kiest voor een specifiek type toestel dat alle leerlingen gebruiken.

Het type toestel en de servicetermijn is afhankelijk van de klas waarin de leerling start. Via onderstaande tabel komt u direct bij het juiste toestel of toestellen. U hebt in de volgende stap steeds de keuze tussen huur of directe aankoop.

Bestel hier jouw laptop

 

Help, ik start in het 6e (TSO) of 7e (BSO)!

Leerlingen die in starten in het 6e jaar TSO of 7e jaar BSO zijn uitzonderlijk, gelieve hiervoor contact op te nemen met onze ICT-dienst via ict@go-tahalle.be , dan bekijken we samen wat voor jou de beste oplossing is.

Vaardigheden voor vandaag en de toekomst

ICT heeft in de laatste decennia een snelle ontwikkeling gekend. Ondertussen zijn ICT-toepassingen ver doorgedrongen tot ons dagelijks leven. Denk maar aan de Smartphone, PC-banking, tax-on-web,…

Onze school wil de leerlingen opleiden voor deze maatschappij en dit vereist dan ook dat wij hen nieuwe en andere vaardigheden aanleren. Dit is ook belangrijk in hun latere job. Deze vaardigheden worden vaak ‘21e eeuwse vaardigheden’ genoemd.

Sommige jongeren verwerven een deel van deze vaardigheden buiten de schoolmuren, voor andere is meer ondersteuning vanuit de school vereist. Dit is niet voor elke jongere in dezelfde mate. Andere vaardigheden hebben duidelijk een plaats op onze school.
 • Kritisch denken
 • Creatief denken
 • Probleem oplossen
 • Computational thinking
 • Informatievaardigheden
 • ICT-basisvaardigheden
 • Mediawijsheid
 • Communiceren
 • Samenwerken
 • Sociale en culturele vaardigheden
 • Zelfregulering

ICT heeft hierin een duidelijke plaats.

Voordelen

Wat zien wij als voordelen van het gebruik van een laptop in de klas?

 • Op een correcte wijze en kritisch leren opzoeken via internet.
 • Technologie leren gebruiken op een gepaste wijze. Dat is ook leren omgaan met de stroom informatie die wij tegenwoordig binnenkrijgen via (sociale) media. Dus ook leren om dit zelf te beheersen in het dagelijks leven.
 • Lesmateriaal bijvoorbeeld als video kan thuis bekeken worden, waardoor er in de klas meer tijd is voor praktijk en oefeningen. Dit principe is gekend als ‘flipping the classroom’. De rol van huiswerk thuis en theorie op school is dus omgedraaid. De leerling heeft daardoor de mogelijkheid om in de les aan opdrachten te werken en de leerkracht aan te spreken bij moeilijkheden.
 • Leerlingen kunnen thuis verder samenwerken met medeleerlingen via het online platform.
 • Leerlingen kunnen steeds aan alle lesmateriaal en kunnen op eigen tempo herhalen of oefenen.
 • Elke leerling heeft dezelfde laptop, dus elke leerling heeft dezelfde mogelijkheden.
 • Leerlingen die thuis geen of een slechte internetverbinding hebben kunnen met hun laptop werken in het Open Leercentrum (OLC) van de school. Deze open ruimte op de eerste verdieping van de A-blok is voorzien van Wi-Fi en staat steeds ter beschikking van onze leerlingen.
 • We streven ernaar om te besparen op kopieën en handboeken. Dit is ook een project op langere termijn. De uitgeverijen van schoolboeken hebben jaar na jaar meer digitaal lesmateriaal beschikbaar.

Het engagement van de school

Wij verwachten zowel van de ouders als van de leerling een inspanning. De leerling is verantwoordelijk voor het toestel, en ook de kosten worden gedragen door leerling en ouders.

Daar tegenover stellen wij ons eigen engagement:

 • Wij hebben een uitgebreid ICT-beleid waarin we jaar na jaar de evolutie opvolgen, onze acties plannen en onszelf bijsturen.
 • Elke leerkracht op onze school wordt opgeleid, zowel op technisch vlak (correct werken met software) als pedagogisch.
 • De school beheert de software en de online platformen.
 • De leerling en leerkracht hebben een eigen laptop, de school zorgt ervoor dat elk klaslokaal is uitgerust met alle overige ICT-infrastructuur. Concreet wil dat zeggen dat we ernaar streven elk klaslokaal te voorzien van Wi-Fi en een beamer of Smartboard.

Iedereen dezelfde laptop!

De school kiest bewust voor een uniform toestel voor alle leerlingen. Om die reden staan we leerlingen niet toe een laptop van thuis te gebruiken.

 • Een grotere hoeveelheid wil zeggen een betere aankoopprijs.
 • Iedereen gelijk = geen afgunst tussen leerlingen.
 • Niet alle ouders zijn in de mogelijkheid hun zoon of dochter te helpen bij een defect van een eigen toestel, daarom neemt de school deze bekommernis volledig over door gestandaardiseerd te werken met alle leerlingen.
 • Kan het probleem toch niet onmiddellijk opgelost worden, dan krijgt de leerling een gelijkaardig toestel in bruikleen, zodat hij of zij verder kan met een vertrouwd toestel. Dit garandeert continuïteit, wat uiterst belangrijk is in een les, bij een toets of tijdens een examen.
 • Leerlingen en leerkrachten kennen elkaars toestel en helpen elkaar.

De laptop is een professioneel toestel:

 • Inclusief servicepakket van de leverancier. Dit is een garantie waaronder onderhoud en herstelling vallen.
 • Kwalitatief zwaarder gebouwd dan de standaard consumententoestellen: een stevig toestel voor intensieve verplaatsingen door actieve jongeren om schadegevallen te beperken.