Inhoud

De leerlingen krijgen een pakket basisvorming voor de dubbele finaliteit met inhouden uit de zestien sleutelcompetenties.

Specifiek in deze studierichting krijgen de leerlingen een stevig pakket toegepaste fysica. Ze gaan dieper, breder en meer wiskundig in op fenomenen en toepassingen in verband met bouwkunde (akoestische isolatie, vochtproblemen, gebouw als systeem, topografische methoden), constructieleer en in beperktere mate elektriciteit, trillingen en golven. In chemie krijgen de leerlingen inzicht in de structuur en eigenschappen van materialen. Ze bestuderen de structuur en eigenschappen van studierichtingspecifieke materialen en maken kennis met verschillende soorten materialen. Ook toegepaste wiskunde staat op het programma. Daarin komen goniometrie en vectoren, een uitbreiding analyse en algebra en een uitbreiding ruimtemeetkunde aan bod. Zo ontwikkelen leerlingen een grotere wiskundige gereedschapskist die aangewend kan worden in concrete wetenschappelijke en technische contexten en versterken ze hun ruimtelijk inzicht. In het pakket toegepaste informaticawetenschappen ligt de nadruk op het maken van concrete producten of het creëren van oplossingen voor problemen met behulp van domeinspecifieke software. De leerlingen leren ook om kennis, inzicht en vaardigheden uit wiskunde, wetenschappen, techniek en computationele vaardigheden te combineren en in te zetten. Er wordt gewerkt aan denken op systeemniveau, specifiëren van criteria waaraan een oplossing moet voldoen, prototypes ontwerpen, evalueren en testen, evidence based optimaliseren van criteria en verfijnen van een ontwerp.Tot slot maken generieke onderzoekscompetenties een belangrijk deel uit van deze studierichting. Ze worden gerealiseerd met de specifieke inhouden van de studierichting.

In deze studierichting worden de competenties van de beroepskwalificatie technicus bouw gerealiseerd. De technicus bouw staat in voor de uitvoering en praktisch toezicht van een residentieel (nieuwbouw of renovatie) bouwproject of infrastructuurwerken: funderingen, bouwknopen, metselwerken, betonneringswerken, plaatsing van isolatie en bouwfolies, huisriolering … Hij heeft ook inzicht in en praktische kennis van verschillende bouwtechnieken, bouwfysica en bouwpathologieën. Hij ondersteunt de werfleider en bewaakt mee de kwaliteit van het proces en het resultaat. Hij gebruikt bouwsoftware bij het plannen en beheren van de werkzaamheden en het materiaal en materieel. Hij organiseert de inrichting van de bouwplaats met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn. De technicus bouw werkt nauw samen met en stuurt diverse werknemers aan, zowel eigen collega’s als onderaannemers. 

Doorstroomprofiel

Bouwtechnieken is een studierichting met een dubbele finaliteit. Dat houdt in dat de leerling voorbereid wordt op succesvolle doorstroom naar een job op de arbeidsmarkt, Se-n-Se-opleidingen (secundair na secundair), graduaatsopleidingen of professionele bacheloropleidingen binnen hetzelfde interessegebied.

Het hangt van meerdere factoren af of doorstroom naar een specifieke vervolgopleiding succesvol is: concrete inhoudelijke invulling van de opleiding, motivatie, inzet, slaagcijfers …

Voor de richting Bouwtechnieken situeren de meest logische professionele bacheloropleidingen zich binnen de studiegebieden:

 • Architectuur
  • Interieurvormgeving
  • Landschaps- en Tuinarchitectuur
  • Toegepaste Architectuur
 • Industriële Wetenschappen en Technologie
  • Bouw
  • Ecotechnologie
  • Energiemanagement
  • Energietechnologie
  • Houttechnologie
  • Industrieel Productontwerpen
  • Vastgoed
 • Onderwijs
  • Educatieve opleiding: Kleuteronderwijs
  • Educatieve opleiding: Lager onderwijs
  • Educatieve opleiding: Secundair onderwijs

Doorstroom naar alle andere professionele bacheloropleidingen is niet uitgesloten, maar binnen deze studierichting wordt de leerling er niet specifiek inhoudelijk op voorbereid.

Doorstroom naar academische bacheloropleidingen is niet uitgesloten, maar binnen deze studierichting wordt er niet voldoende voorbereid op academisch hoger onderwijs.

Vakken uren
LBV Levensbeschouwelijke vakken 1
AV Expressie 1
AV Lichaam en gezondheid 2
AV Moderne talen en burgerschap 4
AV Nederlands en burgerschap 3
AV Natuurwetenschappen 1
Spec Project Bouw 11
Spec Projectwerking 2
AV Ruimtelijk bewustzijn 1
AV STEM 2
AV Wiskunde 2
AV Wiskunde specifiek 1
AV Historisch bewustzijn 1
TV Toegepaste Fysica 1