Inhoud

De leerlingen krijgen een pakket basisvorming voor de arbeidsmarktfinaliteit met inhouden uit de zestien sleutelcompetenties.

In deze studierichting worden de competenties van de beroepskwalificatie kapper gerealiseerd. De kapper voert haarbehandelingen uit vanuit esthetisch en hygiënisch oogpunt met respect voor de geldende regels binnen het kapsalon. Hij ontvangt de klant en adviseert hem over de behandeling. Hij doet een voorstel van snit, stijl, lengte, vorm en/of kleur, hij toont voorbeelden en spreekt een prijs af. Hij voert basis- en gecombineerde snitten uit, hij vormt het haar tijdelijk en blijvend om, hij (ont)kleurt het haar, hij voert een gelegenheidskapsel uit en brengt pruiken of haarstukken aan. Hij neemt afscheid van de klant en ruimt de werkpost op. Hij houdt zich aan de richtlijnen op het vlak van veiligheid, gezondheid en hygiëne. Het werk wordt meestal uitgevoerd in een kapsalon en is onderhevig aan variërende klantenstromen. De kapper heeft aandacht voor de wensen en de noden van verschillende soorten klanten.

Doorstroomprofiel

Haarverzorging is een studierichting met een arbeidsmarktfinaliteit. Dat houdt in dat de leerling voorbereid wordt op succesvolle doorstroom naar een job op de arbeidsmarkt, Se-n-Se-opleidingen (secundair na secundair) en graduaatsopleidingen binnen hetzelfde interessegebied.

Het hangt van meerdere factoren af of doorstroom naar een specifieke vervolgopleiding succesvol is: concrete inhoudelijke invulling van de opleiding, motivatie, inzet, slaagcijfers …

Voor de richting Haarverzorging is de meest logische Se-n-Se-opleiding:

  • Kapper-Stylist
Vakken uren
LBV Levensbeschouwelijke vakken 1
AV Lichaam en gezondheid 2
AV Maatschappij en wetenschappen 8
AV Moderne talen en burgerschap 2
PV Project Bio-esthetiek 1
Spec Project Haartooi 5
PV Project Haartooi dameskappen 10
PV Project Haartooi herenkappen 2
AV Expressie/Kunst 1