Inhoud

De leerlingen krijgen een pakket basisvorming voor de arbeidsmarktfinaliteit met inhouden uit de zestien sleutelcompetenties.

In deze studierichting worden de competenties van de beroepskwalificatie demonteur-monteur carrosserie gerealiseerd. De demonteur-monteur carrosserie doet de demontage en montage van onderdelen om het herstelproces mogelijk te maken. Hij spoort fouten op, doet eenvoudige herstellingen, voert smart-repair uit, stelt verwijderbare carrosserie-elementen, uitrustingen, sluitingen en bekledingen af, voert een controle uit en reset en herinitialiseert het voertuig.

Daarnaast worden in deze studierichting ook de competenties van de beroepskwalificatie plaatwerker carrosserie gerealiseerd. De plaatwerker carrosserie, ook wel plaatslager of plaatbewerker genoemd, vervangt of herstelt beschadigde plaatonderdelen om ze weer in vorm te brengen. Hij controleert de geometrie van het chassis, de zelfdragende carrosserie, het onderstel ..., buigt vervormde carrosserie-elementen weer recht en brengt kitten en corrosie-werende producten aan.

Tot slot worden in deze studierichting ook de competenties van de beroepskwalificatie voorbewerker carrosserie gerealiseerd. De voorbewerker carrosserie bewerkt onderdelen en oppervlaktes voor om ze spuitklaar te maken. Hij herstelt kunststoffen, voert smart-repair uit en brengt grondlaag, kitten en corrosie-werende producten aan.

Zowel de demonteur-monteur carrosserie, de plaatwerker carrosserie als de voorbewerker carrosserie werken in een werkplaats die weinig verandert en voeren vrij gestructureerde procedures uit volgens de gegeven werkopdracht, voorschriften en planning. Ze wisselen op een constructieve en gebruiksvriendelijke manier info uit met collega’s en oversten en gaan aandachtig om met gevaarlijke situaties en veiligheids- en milieuvoorschriften.

Doorstroomprofiel

Koetswerk is een studierichting met een arbeidsmarktfinaliteit. Dat houdt in dat de leerling voorbereid wordt op succesvolle doorstroom naar een job op de arbeidsmarkt, Se-n-Se-opleidingen (secundair na secundair) en graduaatsopleidingen binnen hetzelfde interessegebied.

Het hangt van meerdere factoren af of doorstroom naar een specifieke vervolgopleiding succesvol is: concrete inhoudelijke invulling van de opleiding, motivatie, inzet, slaagcijfers …

Voor de richting Koetswerk is de meest logische Se-n-Se-opleiding:

  • Spuiter Carrosserie
Vakken uren
AV Levensbeschouwelijke vakken 1
AV Lichaam en gezondheid 2
AV Maatschappij en wetenschappen 8
AV Moderne talen en burgerschap 2
Spec Project Carrosserie 6
PV Project Carrosserie PV 12
AV Expressie/Kunst 1