De leerlingen krijgen een pakket basisvorming voor de arbeidsmarktfinaliteit met inhouden uit de zestien sleutelcompetenties.

In deze studierichting worden de competenties van de beroepskwalificatie onderhoudsmecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen gerealiseerd. De onderhoudsmecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen voert routinecontroles, eenvoudige herstellingen en vervangingen uit in het kader van onderhoud en sneldienstinterventies om de voertuigen rijklaar te maken. Hij controleert visueel op schade en slijtage. Hij controleert en vervangt banden en wielen. Hij controleert, herstelt en vervangt mechanische en elektrische onderdelen (remplaatjes, schokdempers, accu’s …). Hij demonteert onderdelen. Hij controleert en vervangt vloeistoffen en filters. Hij monteert eenvoudig toebehoren zoals plug & play-systemen. Hij maakt het voertuig klaar voor controle door de technische keuring en maakt nieuwe en tweedehandse voertuigen klaar voor afgifte aan de klant. Hij werkt in een werkplaats die weinig verandert. Hij stelt steeds weerkerende handelingen volgens de gegeven werkopdracht, voorschriften en planning. Hij wisselt op een constructieve en gebruiksvriendelijke manier info uit met collega’s en oversten en gaat aandachtig om met gevaarlijke situaties en veiligheids- en milieuvoorschriften.

Doorstroomprofiel

Onderhoudsmechanica Auto is een studierichting met een arbeidsmarktfinaliteit. Dat houdt in dat de leerling voorbereid wordt op succesvolle doorstroom naar een job op de arbeidsmarkt, Se-n-Se-opleidingen (secundair na secundair) en graduaatsopleidingen binnen hetzelfde interessegebied.

Het hangt van meerdere factoren af of doorstroom naar een specifieke vervolgopleiding succesvol is: concrete inhoudelijke invulling van de opleiding, motivatie, inzet, slaagcijfers …

Voor de richting Onderhoudsmechanica Auto zijn de meest logische Se-n-Se-opleidingen:

  • Polyvalent Mecanicien Personenwagens en Lichte Bedrijfsvoertuigen
  • Onderhoudsmecanicien Zware Bedrijfsvoertuigen
Vakken uren
AV Levensbeschouwelijke vakken 1
AV Maatschappij en wetenschappen 8
AV Moderne talen en burgerschap 2
Spec Project Autotechnieken 6
Spec Project Autotechnieken PV 12
AV Expressie/Kunst 1