Inhoud

De leerlingen krijgen een pakket basisvorming voor de arbeidsmarktfinaliteit met inhouden uit de zestien sleutelcompetenties.

In deze studierichting worden de competenties van de beroepskwalificatie administratief medewerker onthaal gerealiseerd. De administratief medewerker onthaalt, ontvangt en informeert professioneel en klantvriendelijk bezoekers en houdt daarbij rekening met de richtlijnen en de procedures van de organisatie. Hij voert administratieve en ondersteunende logistieke taken uit ter ondersteuning van de organisatie. De administratief medewerker verzorgt de algemene inkomende communicatie en geeft, boodschappen door naar de aangewezen contactpersoon. Hij controleert de toegang en verplaatsingen binnen de organisatie en sites. De administratief medewerker raadpleegt en vervolledigt gegevens in de databank. Daarnaast behandelt hij klachten en geeft die door. Het takenpakket wordt uitgevoerd in een kantooromgeving/balie en met de nodige flexibiliteit, ook wat de werktijden (dag, avond en weekend) betreft.

Daarnaast worden in deze studierichting ook de competenties van de beroepskwalificatie winkelverkoper gerealiseerd. De winkelverkoper werkt klantgericht om producten/diensten aan particuliere klanten te verkopen om de commerciële doelstellingen van de organisatie te realiseren. De winkelverkoper doorloopt alle stappen van het verkoopproces op een professionele manier. Ook het professioneel omgaan met diefstal en diefstalpreventie behoort tot het takenpakket. De winkelverkoper verzorgt ook de voorraad, de winkelruimte en diensten na verkoop. Daarnaast behandelt hij deskundig klachten volgens de bedrijfseigen procedures. De uitvoering van de taken is onderhevig aan digitalisering en automatisering. De winkelverkoper werkt meestal overdag en in een commerciële omgeving die kan verschillen naargelang de sector.

Doorstroomprofiel

Onthaal, Organisatie en Sales  is een studierichting met een arbeidsmarktfinaliteit. Dat houdt in dat de leerling voorbereid wordt op succesvolle doorstroom naar een job op de arbeidsmarkt, Se-n-Se-opleidingen (secundair na secundair) en graduaatsopleidingen binnen hetzelfde interessegebied.

Het hangt van meerdere factoren af of doorstroom naar een specifieke vervolgopleiding succesvol is: concrete inhoudelijke invulling van de opleiding, motivatie, inzet, slaagcijfers …

Voor de richting Onthaal, Organisatie en Sales  zijn de meest logische Se-n-Se-opleidingen:

  • Commercieel Assistent
  • Klantcontactmedewerker
Vakken uren
LBV Levensbeschouwelijke vakken 1
AV Lichaam en gezondheid 2
AV Maatschappij en wetenschappen 8
AV Moderne talen en burgerschap 2
Spec Onthaal, organisatie en sales 18
AV Expressie/Kunst 1