Moderne voertuigen worden steeds complexer. We zien ons dan ook genoodzaakt om in september 2008 onze studiekeuze uit te breiden met een technische richting ‘Autotechniek’.
Zo willen we tegemoet komen aan de vraag van de automobielsector naar hoger opgeleide werkkrachten. In onze BSO-richting ligt de nadruk op het vervangen van onderdelen. In de TSO-richting zal meer de nadruk worden gelegd op het vinden van de oorzaak van de panne.
Je wordt opgeleid tot een bekwaam autotechnicus. De nieuwste technieken in auto-elektriciteit, motoren en het rollend gedeelte worden grondig bestudeerd en kennen voor jou geen geheimen meer.

De nodige apparatuur zoals diagnosetoestel, multimeter en scoop zijn in de werkplaats aanwezig. Stageperiodes brengen je in contact met je toekomstige beroepsomgeving.
Van deze praktisch gekwalificeerde technicus wordt verwacht dat hij/zij in staat is:

een grondige analyse te stellen;
een volledig nazicht uit te voeren met behulp van diagnoseapparatuur en aan de hand van technische documentatie en gegevens van de constructeur;
zelfstandig een herstelling uit te voeren en te controleren.
Wat zijn je mogelijkheden met dit diploma op zak?
Technicus, eerste technicus, werkplaatsleider, zelfstandig garageuitbater,
technisch commerciële of administratieve functie, garagereceptionist, controleur in assemblagebedrijf, controleur bij de automobielinspectie, auto-expertise, magazijnverantwoordelijk,… of eventueel nog verder studeren als bachelor in de autotechniek.

Beroepenfiche:
Je wordt opgeleid tot een bekwaam autotechnicus. De nieuwste technieken in auto-elektriciteit, motoren en het rollend gedeelte worden grondig bestudeerd en kennen voor jou geen geheimen meer.
De nodige apparatuur zoals diagnosetoestel, multimeter en scoop zijn in de werkplaats aanwezig. Je bent in staat een grondige analyse te stellen, een volledig nazicht uit te voeren met behulp van diagnoseapparatuur en zelfstandig een herstelling uit te voeren en te controleren.

U kan eveneens een filmpje raadplegen met bijkomende uitleg over dit beroep.

Om meer beroepen uit de autosector te ontdekken, gelieve de site van de VDAB te raadplegen.

Vakken uren
AV Godsdienst of Niet-confessionele zedenleer 2
AV Frans 2
AV Engels 2
AV Nederlands 3
AV Lichamelijke opvoeding 2
TV/PV Project Auto 18
AV Wiskunde 2
AV Geschiedenis 1
AV Aardrijkskunde 1
AV Nederlands 3