Op dinsdag 4 mei organiseren wij binnen onze school 4 verschillende infomomenten omtrent de studiekeuze die uw kind volgend schooljaar kan maken. Gezien de huidige maatregelen kunnen wij momenteel helaas geen ouders toelaten op onze school om deze infomomenten mee te volgen. Daarom koos onze school er voor om dit digitaal te organiseren. De leerlingen zullen volgens onderstaande planning in hun klas de Teamsvergadering volgen, de directie en leerlingbegeleiding geeft uitleg over de mogelijke studiekeuze.

Geïnteresseerde ouders zijn welkom om mee in te bellen en de vergadering te volgen. Indien u de vergadering tijdens deze momenten niet kan volgen, maar graag later wil bekijken, kan u bij ons de opname opvragen. 

Planning: