Officiële benaming
2B - Economie en organisatie Maatschappij en welzijn

Beroepenveld economie en organisatie

Dit beroepenveld is het meest theoretische van alle beroepenvelden. Veel aandacht gaat naar het correct spreken en schrijven in het Nederlands en het Frans. Daarnaast oefen je in het klasseren, kopiëren, beantwoorden en doorverbinden van telefoons. Je krijgt de kans zelfstandig te werken met de computer. Zo leer je bvb. blind typen en eenvoudige zakelijke brieven schrijven.

Je maakt kennis met enkele kantoorjobs en beroepen die te maken hebben met ‘kopen en verkopen’ (bediende, telefonist, verkoper…).

Je leert waarom mensen bepaalde artikelen kopen (prijs, reclame, bereikbaarheid van de winkel…). Je leert waarop een verkoper moet letten (houding, voorkomen..) en je oefent verkoopgesprekken. Je verdiept je in de verschillende verkooppunten (markten, veilingen, nacht- en buurtwinkels, speciaalzaken, warenhuizen ..), hun inrichting, hun openingsuren....

Je leert bestellingen en verkoopfacturen maken, kosten en winsten berekenen, bedragen in euro omrekenen van euro naar vreemde valuta (vreemde muntsoort). Je leert over boekhouden, banken, belastingen, leningen …. Je leert de verschillende manieren van betalen kennen en hun voor- en nadelen.

Beroepenveld maatschappij en welzijn

Deze basisoptie richt zich vooral tot leerlingen die sociaal voelend zijn en heeft als doel hen kennis te laten maken met verschillende contexten waarin maatschappij en welzijn een belangrijke rol spelen.

In de basisoptie ‘maatschappij en welzijn’ staat het welzijn van de mens in de maatschappij centraal. De leerlingen maken kennis met een aantal basisbegrippen en -technieken om het samenleven, de eigen gezondheid en de eigen lifestyle in de huidige, diverse maatschappelijke context te optimaliseren en in stand te houden.
Ze worden bewustgemaakt en ze worden ertoe aangezet om te werken aan een gezonde levensstijl, met aandacht voor lichamelijk, psychisch, sociaal en emotioneel welzijn, gezonde voeding en voldoende lichaamsbeweging. Bovendien leren ze via eenvoudige opdrachten en praktische oefeningen hoe ze creatief met die welzijnsaspecten kunnen omgaan en hoe dat hun persoonlijke lifestyle beïnvloedt.
Als mens leef je in een bepaalde maatschappelijke context. Daarom is het belangrijk om in actuele situaties de invloed van de ander en de wederzijdse beïnvloeding te herkennen. De leerlingen leren omgaan met de anderen en ze ontwikkelen in die omgang elementaire sociale en communicatieve vaardigheden.
Daarbij vormen vaardigheden zoals observeren, interpreteren van gedrag en eenvoudige groepsdynamische processen een belangrijk uitgangspunt. Ook het omgaan met de diversiteit in onze samenleving vanuit een respectvolle houding van gelijkwaardigheid, mediawijsheid en mensenrechten vormen in deze basisoptie een belangrijk aandachtspunt. Zo komen onze leerlingen nog sterker aan de start als ze de sprong naar het echte leven maken

 

 

Vakken uren
AV Levensbeschouwelijk vak 2
Flex les Taal - Stem - Tijd en ruimte - Beweging - Vreemde talen - Finance - Burgerzin 16
Project Economie en organisatie 6
Project Mens en Maatschappij 6
Project Kunst 2