Studieveld Maatschappij en welzijn

Maatschappij en welzijn richt zich tot leerlingen die sociaal voelend zijn en die hun sociale vaardigheden verder willen ontwikkelen. Je bestudeert de ‘mens en zijn milieu’. Leerkrachten zullen jou trachten warm te maken voor beroepen in de sociale sector, onderwijs,.... Mensen graag zien is essentieel. Overstappen naar andere studierichtingen is nog perfect mogelijk na het tweede jaar.

Wat na Maatschappij en welzijn?

Uiteraard moet je bij de keuze naar de 2de graad rekening houden met het attest (en de eventuele beperkingen) dat je behaalt op het einde van het 2de leerjaar. In principe mag je, met een A-attest, starten in elke richting van elke onderwijsvorm in de 2de graad. De meeste leerlingen zullen na deze basisoptie verder studeren in het TSO. Als je wilt verder studeren in het studiegebied personenzorg zijn er mogelijkheden in zowel TSO als BSO. Een overgang naar andere richtingen en/of onderwijsvormen is uiteraard mogelijk en wordt best individueel bekeken.

 

Vakken uren
AV Godsdienst of Niet-confessionele zedenleer 2
Project Taal, cultuur en beweging 16
Project Maatschappij en welzijn 14