Officiële benaming
2A - Stem-technieken

Studieveld STEM - technieken

In deze studierichting maak je kennis met de wereld van de techniek in zijn breedste vorm. Je maakt kennis met de beginselen van de mechanica, elektriciteit, bouw en hout. De leerkrachten trachten jou warm te maken voor deze fascinerende technologische wereld volop in verandering. Digitalisering komt uitgebreid aan bod.

Wat na STEM - technieken?

De meeste leerlingen zullen na deze basisoptie verder studeren in het TSO. Als je wilt verder studeren in het studiegebied STEM - technieken zijn er mogelijkheden in zowel TSO als BSO. Sommige studierichtingen maken wel deel uit van hetzelfde studiegebied, maar zijn theoretisch zwaarder (bv. Elektromechanica, Industriële wetenschappen, Elektriciteit-elektronica,...). Informeer je goed of het door jou gevolgde programma voldoende voorbereidt op de door jou gekozen richting. Een overgang naar andere richtingen en/of onderwijsvormen is mogelijk en wordt best individueel bekeken. Uiteraard moet je bij de keuze naar de 2de graad rekening houden met het attest (en de eventuele beperkingen) dat je behaalt op het einde van het 2de leerjaar. In principe mag je, met een A-attest, starten in elke richting van elke onderwijsvorm in de 2de graad.

 

Vakken uren
AV Godsdienst of Niet-confessionele zedenleer 2
Flex Taal - Stem - Tijd en ruimte - Beweging - Vreemde talen - Finance - Burgerzin 22
Project STEM - technieken 5
Project Kunst 3