Visie op de studierichting

Technologische wetenschappen is een technisch-wetenschappelijke studierichting uit de finaliteit doorstroom. Leerlingen krijgen hier een brede algemene vorming en een overwegend theoretische studie van de industriële technologie. Het specifiek gedeelte steunt op een algemene wetenschappelijke basis met focus op wiskunde, fysica en de technologische toepassingen ervan. Daarnaast besteden leerlingen veel aandacht aan de STEM-vaardigheden.

Leerlingenprofiel

Technologische wetenschappen is een studierichting die uitermate geschikt is voor leerlingen met een brede algemene interesse en die in het bijzonder geïnteresseerd zijn voor wiskunde, wetenschappen en technologie (STEM). In deze studierichting werken leerlingen niet alleen met hun hoofd, maar gaan ze ook aan de slag met toepassingen in technologische realisaties.

Vakken uren
AV Engels specifiek 1
AV Frans specifiek 1
AV Historisch bewustzijn 1
AV Historisch bewustzijn specifiek 1
TV Informaticawetenschappen 1
AV Kunst en cultuur 1
LBV Levensbeschouwelijke vakken 2
AV Lichaam en gezondheid 2
AV Moderne talen en burgerschap 4
AV Nederlands en burgerschap 3
AV Nederlands specifiek 1
AV Natuurwetenschappen 3
Spec Project elektromechanica 3
AV Ruimtelijk bewustzijn 1
AV STEM specifiek 1
TV Toegepaste Informatica 1
AV Wiskunde 3
AV Wiskunde specifiek 1
AV Projectwerking 2