Visie op de studierichting

  • De studierichting wellness en lifestyle is een studierichting in de dubbele finaliteit, gericht op een specifieke waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar de mens centraal staat evenals een mogelijke toegang tot de arbeidsmarkt.
  • Leerlingen leren daarom leerinhouden uit toegepaste psychologie en biologie functioneel integreren in competenties die belangrijk zijn binnen lichaamsverzorging.
  • Wellness en lifestyle wordt als domeingebonden studierichting aangeboden in de 2e graad. De basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen deze dubbele finaliteit.

Leerlingenprofiel

Een leerling uit de studierichting wellness en lifestyle:

  • is gefascineerd door zijn/haar eigen (gezondheids)gedrag en dat van anderen;
  • is geïnteresseerd in de levensloopfasen van de mens; • is begeesterd door trends in haar- en lichaamsverzorging;
  • wil inzicht verwerven in de theoretische onderbouwing van het uitvoeren van lichaamsverzorgingstechnieken: het reinigen van huid en nagels, het uitvoeren van hand-, gelaat- en voetverzorging en bijhorende massage en het aanbrengen van make-up op modellen.
  • is bereid zijn/haar communicatieve vaardigheden in moderne talen en het gebruik van vakterminologie in Engels en Frans functioneel aan te scherpen.

Overgang naar derde graad

Wellness en lifestyle uit de tweede graad is inhoudelijk verwant met de volgende studierichting in de derde graad:

  • Wellness en schoonheid
Vakken uren
AV Expressie 1
AV Historisch Bewustzijn 1
AV Kunst en cultuur 1
LBV Levensbeschouwelijke vakken 2
AV Lichaam en gezondheid 2
AV Moderne talen en burgerschap 4
AV Nederlands en burgerschap 3
AV Natuurwetenschappen 1
AV STEM specifiek 1
AV Toegepaste Biologie 1
AV Toegepaste Informatica 1
Spec Toegepaste Psychologie 2
Spec Wellness en Lifestyle 9
AV Wiskunde 3
AV Projectwerking 2
AV Ruimtelijk bewustzijn 1