Visie op de studierichting

Elektriciteit is een technische studierichting uit de arbeidsmarktfinaliteit. Leerlingen krijgen een algemene
vorming en een arbeidsmarktgerichte opleiding binnen de industriële technologie. Het specifiek gedeelte
steunt op één of meerdere beroepskwalificaties. Daarnaast besteden leerlingen aandacht aan STEM-vaardigheden.

Leerlingenprofiel

Elektriciteit is een studierichting die uitermate geschikt is voor leerlingen met interesse in techniek en in
het bijzonder in elektrische installaties, technische handelingen aan fietsen, brom- en motorfietsen en
auto’s, koelinstallaties of sanitaire en verwarmingsinstallaties. Leerlingen gaan vooral aan de slag met
technische realisaties. Ze maken kennis met o.a. verschillende materialen, gereedschappen en technieken
en realiseren constructies en/of installaties, al dan niet met behulp van ICT.

Vakken uren
LBV Levensbeschouwelijke vakken 2
AV Lichaam en gezondheid 2
AV Maatschappij en wetenschappen 8
AV Moderne talen en burgerschap 2
AV Kunst en cultuur 1
Spec Project elektriciteit 16
AV Projectwerking/zelfstandig werken 2

Vervolgstudierichting