Ons team bestaat uit ongeveer 120 medewerkers. Naast leerkrachten vervult het ondersteunend personeel en de technische dienst een belangrijke taak. Wij werken niet zozeer vanuit hiërarchie maar wel in teamverband. Elke medewerker is belangrijk en neemt zijn/haar verantwoordelijkheid. Dankzij de professionaliteit van ieder van ons zijn wij in staat onze school goed te laten functioneren. Zorg dragen voor elkaar en in het bijzonder voor onze leerlingen staat centraal.

Schoolteam