‘Hout’ is een zeer praktische studierichting met eerder weinig algemene vakken.

Je leert er meten, schaven en zagen. Je leert ook werken met machines uit de schrijnwerkerij en de meubelmakerij (schaaf- en freesmachines, cirkelzaag,…).

In het schoolatelier leer je verschillende houtsoorten en materialen kennen en gebruiken. Je leert basisconstructies van schrijn- en timmerwerk en eenvoudig klein meubilair voorbereiden, monteren en maken onder begeleiding. Je leert kritisch kijken naar je zelfgemaakte constructies en bijsturen wanneer nodig. Veel aandacht gaat naar het naleven van veiligheidsvoorschriften.

Hou er rekening mee dat deze opleiding misschien geen goed idee is wanneer je allergisch bent voor stof, bepaalde houtsoorten en/of verwerkingsproducten.

Vakken uren
AV Levensbeschouwelijke vakken 2
AV Frans 2
AV Project algemene vakken 4
AV/TV Flexibel leertraject 2
AV Lichamelijke opvoeding 2
TV/PV Project Hout 20

Vervolgstudierichting