Officiële benaming
2B - Stem-technieken

2B STEM - technieken biedt een praktische kennismaking met de wereld van techniek, elektriciteit, mechanica, bouw en hout. Je leert deze sectoren kennen zodat je een verantwoorde studiekeuze kunt maken naar de 2de graad.

Beroepenveld STEM - technieken

Je maakt kennis met beroepen als elektrisch installateur, hersteller onderhoudstechnicus, installateur van boven- en ondergrondse leidingen, …
Je leert wat elektriciteit precies is (spanning, stroom, weerstand) en hoe deze wordt opgewekt. Je leert draden, snoeren en kabels herkennen en waarvoor ze gebruikt worden. Je leert eenvoudige schema’s van elektrische installaties begrijpen en tekenen, het aantal draden op een leidingschema aanduiden. Je leert hoe je je kan beveiligen tegen elektrische schokken, overbelasting en kortsluiting. Belangrijke geleidende materialen als koper, aluminium en messing leer je niet alleen kennen, je leert ook hoe je ze kan gebruiken.
Je mag zelf met de boormachine werken en schakelaars en zekeringen (de-)monteren op eenvoudige klemborden. Ook leer je op een veilige manier eenvoudige elektrische installaties herstellen.

Je maakt kennis met enkele beroepen uit de metaalsector (lasser, plaatbewerker, frezer, installateur centrale verwarming en sanitair, onderhoudstechnicus, matrijzenbouwer, …).
Je leert verschillende soorten metaal kennen en gereedschap om het te verwerken. Door ermee te oefenen leer je het gereedschap veilig gebruiken en onderhouden.
Je leert opmeten en een eenvoudig ontwerp tekenen. In de praktijklessen maak je zelf een aantal alledaagse gebruiksvoorwerpen in metaal en al doende oefen je technieken als plooien, vijlen, boren, knippen, zagen, ….

Je maakt kennis met het beroep van metser, vloerder, stukadoor, voeger, bekister, betonwerker, …. Je leert materialen uit de bouwsector kennen: de waterpas, het schietlood, de nijptang, de koevoet, de vouwmeter, het truweel, … Je leert het juiste gereedschap voor een taak kiezen en het veilig gebruiken. Je krijgt les over verschillende bouwmaterialen (soorten stenen, beton, ...), hun samenstelling en hoe en wanneer ze worden gebruikt. Ook granulaten (grind, zand, steenslag) en verschillende bindmiddelen (cement, kalk en gips) leer je kennen. Je maakt kennis met verschillende bouwtechnieken (hout-, systeem-, metaalskelet-, prefabbouw,…) Ook leer je zelf mortel en (gewapend) beton maken, een plan gebruiken, uitmeten, metselen en voegen. En je mag reeds eenvoudige bouwconstructies (een tuinmuurtje, een brievenbus, ...) tekenen en maken. Bovendien leer je uitrekenen hoeveel materiaal je nodig hebt voor een eenvoudige constructie, hoeveel dit zal kosten en hoe lang je eraan zal werken.

Je maakt kennis met beroepen uit de houtsector (timmerman, meubelmaker, binnen- en buitenschrijnwerker, dakwerker, …) en leert over veel voorkomende loof- en naaldbomen. Je leert verschillende houtsoorten (her)kennen, hoe ze best verwerkt worden en je ontdekt en oefent met de meest gebruikte gereedschappen om hout te verwerken. Ook maak je kennis met verschillende soorten plaatmateriaal (triplex, multiplex, spaanderplaat, …), je krijgt inzicht in hoe ze gefabriceerd en toegepast worden. Je maakt zelf een aantal zaken uit hout en leert al doende rolmeter, houtvijl, -beitel, schroeven, -draaiers, zaag en vernisborstel gebruiken. Je leert eenvoudige plannen lezen, eenvoudige ontwerpen schetsen en je ontwerpen mooi afwerken.

Vakken uren
AV Levensbeschouwelijk vak 2
Flex les Taal - Stem - Tijd en ruimte - Beweging - Vreemde talen - Finance - Burgerzin 18
Project STEM - technieken (Elektriciteit, mechanica, hout, bouw) 10
Project Kunst 2