Visie op de studierichting

Mechanica is een technische studierichting uit de arbeidsmarktfinaliteit. Leerlingen krijgen een algemene vorming en een arbeidsmarktgerichte opleiding binnen de industriële technologie. Het specifiek gedeelte steunt op één of meerdere beroepskwalificaties. Daarnaast besteden leerlingen aandacht aan STEM-vaardigheden.

Leerlingenprofiel

Mechanica is een studierichting die uitermate geschikt is voor leerlingen met interesse in techniek en in het bijzonder in mechanische vormgeving, lassen of koetswerk. Leerlingen gaan vooral aan de slag met technische realisaties. Ze maken kennis met o.a. verschillende materialen, gereedschappen en technieken en realiseren constructies en/of installaties, al dan niet met behulp van ICT.

Vakken uren
LBV Levensbeschouwelijke vakken 2
AV Lichaam en gezondheid 2
AV Maatschappij en wetenschappen 8
AV Moderne talen en burgerschap 2
AV Kunst en cultuur 1
Spec Project Mechanica 16
AV Projectwerking 2

Vervolgstudierichting